De secta Waldensium
sign. 34.051
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]

Bibliografický popis

Uložení

Země: Česko

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: 34.051

Záhlaví

Titul: De secta Waldensium

Autor: Augustin Olomoucký (1467-1513)

Místo vzniku: Olomouc

Odpovědnost - tiskař :


Odpovědnost: tiskař
Jméno: Olomucii
Jméno: Conrad Baumgarten

Odpovědnost :


Odpovědnost: dedikant
Jméno: Jan Černý (kol. 1456-1530)

Jazyk textu: latinsky

Poznámka: Přívazek č.3 v konvolutu 6 tisků sign.34.048-34.053.

29. 10. 1500

Rozpis obsahu

Přehled

Traktát proti Jednotě bratrské a nekatolíkům vůbec. Dedikován slavnému bratrskému lékaři Janu Černému (Nigrovi) s cílem odvrátit jej od jeho víry. Tisk již předznamenává charakter Baumgartenovy tiskařské činnosti v Olomouci, sloužící potřebám katolické církve v jejím úsilí o omezení vzmáhajícího se pikartství. K okolnostem vzniku díla viz J. Truhlář, Humanismus v Čechách za krále Vladislava II., Rozpravy České akademie III (1894), tř. 14, s.112n a F. Hrejsa, Dějiny křesťanství v Československu IV, Praha 1948, s.158n .

Textová jednotka


Rozsah: f.a1r-f.b4v

Titul: De secta Waldensium

Autor: Augustin Olomoucký (1467-1513)


Textová jednotka


Rozsah: f.a1r

Rubrika: Augustinus De Olomuncz Arcium et Decretorum doctor Ad eruditum virum Magistrum Johannem Nigru[m] phisicum Tractatus de secta waldensium Et primo quod predicacionis officium non omnibus passim sit in ecclesia permisum


Textová jednotka


Rozsah: f.a2r

Incipit: Augustinus de Olomuncz Arcium Decretorum doctor Ad eruditum viru[m] magistrum Johannem Nigru[m] phisicum. Tractatus de secta waldensium Et primo ... permissum. ...


Textová jednotka


Rozsah: f.b4r

Explicit: Explicit tractatus Contra heresim walde[n]isum perutilis Jmpressum in regali Ciuitate Olomucensi. per me Conradu[m] Bomgathen Anno domini. M. quingentesimo xxix di menis Octobris.

Vnější popis

Forma

Inkunábule.

Psací látka

Papír.

Rozsah: 10 listů; 4°; Signatury a6, b4 (f.a1v a f.b4 nepotištěna). Bez foliace, paginace, bez kustodů. ( Rozměry: 21,5 15,5cm )

Písmo

Tištěno gotikou, četné zkratky. Reprezentanty ve výši 4, 6-7 řádků, volné místa pro iniciály ve výši 6 řádků na f.a3r.

Písař

36 řádků.

Popis výzdoby

Výzdoba :

Na f.a1r, tj. titulním listě dřevořez 98 x 68 mm znázorňující sv. Václava ve zbroji stojícího na lvu mezi dvěma anděli (erb olomoucké diecéze, erb Stanislava Thurza ), signovaný H.w.F. . Ivo Hlobil, Nejstarší olomoucké knižní dřevořezy, Umění, 24, 1976, č. 4, s. 334-335 předkládá hypotézu o možném ztotožnění iniciál s osobou monogramisty Hanse Friese (kol.1465-1520).

Výzdoba :

Na f.b4r závěrečný dřevořez 56 x 57 mm tzv. anděla štítonoše (v horní části v pásce písmeno I (klečící anděl drží v pravé ruce erb Moravy, druhý erb, který má v ruce levé, je prázdný).

Výzdoba :

Na f.b4v celostránkový dřevořez 144 x 102 mm skládající se z erbu papeže Alexandra VI. a erbu papežského legáta a inkvizitora působícího v letech 1499-1502? v Olomouci Heinricha Institorise ; v dolní části I 100 . K dřevořezům, na a výzdobě nejstarších olomouckých prvotisků viz Ivo Hlobil, Nejstarší olomoucké knižní dřevořezy, Umění, 24, 1976, č. 4, s. 327-353. .

Popis vazby

Vazba

Nepůvodní světlehnědá lepenková vazba (pozdější převazba). Na přední předsádce perem stará signatura (29118-29123) .

Dochování

Stav dobrý.

Historie dokumentu

Vznik

Baumgartenův nejstarší olomoucký tisk. K tiskaři (též uváděn jako Bomgathen), olomouckému tiskaři činnému v letech 1500-1502 (v letech 1498-1499 činný v Gdańsku, v letech 1503-1505 ve Wroclawi a 1506-1509 ve Frankfurtu nad Odrou), viz Chyba, s. 53 a též J. Vobr, Příspěvek k činnosti Konráda Baumgartena v Olomouci. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1995, Brno 1996, s. 10-16 . Byl zjevně pomocníkem M. Preinleina, protože v abecedě Baumgartenově se objevují písmena, která používal už Matyáš Preinlein. Celá olomoucká Baumgartenova činnost je zaměřena na pomoc katolickému olomouckému kléru, což se odrazilo v obsahové náplni jeho tisků.

Akvizice

Na rubu titulního listu tužkou současná signatura.

Provenience

Na rubu titulního listu malé modré kulaté razítko Veřejné universitní knihovny v Olomouci: CAES. REG. BIBLIOTHECA Olomucensis .

Schubert uvádí, že pochází z bývalé jezuitské koleje v Olomouci (nepodloženo).

Doplňková informace

Literatura

Jiří Louda, Soupis prvotisků Universitní knihovny v Olomouci a její pobočky v Kroměříži, Praha 1956, nr.215 (starý fond, Sch 190).

Literatura

GW 3061.

Literatura

Hain-Copinger 11614.

Literatura

Goff A1373.

Literatura

ISTC ia01373000.

Literatura

Katalog Vědecké knihovny Olomouc, http://aleph.vkol.cz/, nr.000635209.

Informace o správě dokumentu

Historie popisu dokumentu

Zdroj

Popis vytvořen 12. 10. 2007 .

Kašparová


Na digitalizaci dokumentů se podílely: AiP Beroun s.r.o., Elsyst Engineering, Ústav pro klasická studia AV ČR.
Sponzorem a přispěvovatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 10 ff.

0xx: [ 001 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu