Agenda Olomucensis
sign. 48.691
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]

Bibliografický popis

Uložení

Země: Česko

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: 48.691

Záhlaví

Titul: Agenda Olomucensis

Místo vzniku: Brno

Odpovědnost - tiskař :


Odpovědnost: tiskař
Jméno: Brunnae
Jméno: [Konrad Stahel et Matthias Preinlein]

Jazyk textu: latinsky

Poznámka: Vydáno se svolením korektora a cenzora liturgických tisků moravského biskupství, kanovníka Pavla Reyhela z Ivančic .

Datace tisku: 7. 10. 1486

Rozpis obsahu

Přehled

Sbírka formulářů sloužící kněžím olomoucké diecéze při liturgických úkonech.

Textová jednotka


Rozsah: 3. list přední předsádky - rub

Rubrika: Obsah díla psaný perem ve 2 sloupcích.


Textová jednotka


Titul: Agenda Olomucensis

Rozsah: f.a1r-f.n12v


Textová jednotka


Rozsah: f.a1r

Incipit: In nomine sancte et indiuidue trinita-//tis: Amen. Incipit agenda s[e]c[un]d[u]m cho//rum Olomucensem: ...


Textová jednotka


Rozsah: f.n12v

Kolofon: ... Agenda secundum veram Rubrica[m]// Olomucensis ecclesie: in inclita Ciuita//te Brunna Jmpressa...


Textová jednotka


Rozsah: f.[1r-4r]

Rubrika: Pozdější rkp přídavky.

Vnější popis

Forma

Inkunábule.

Psací látka

Papír.

Rozsah: 1 list rkp; 108 listů; 4 listy rkp; 8°(4)° ( Rozměry: 22,5 17 cm )

Kolace

1 list s rkp obsahem, vlastní text - signatury a-k8, [l]8 (složka není značena), m8, n12. 4 listy rkp pznámek.

Písmo

Bez titulního listu. Dvoubarevný tisk (červený tisk použit pro nadpisy, pokyny, označení orací, antifon, maltézské křížky a notovou osnovu a lombardy). Tištěno převážně většími typy (1:133G), menšími téměř jen text pro zpěv. Zrcadlo 150 x 101 mm, na stránkách s notovou osnovou až 157 mm.

Písař :

21-23 řádků.

Notace

Červeně předtištěná notová osnova v textu (od f.39r po f.98v).

Popis výzdoby

Výzdoba :

Malé lombardy, majuskule, místy vynecháno volné místo ve výši 2 řádků.

Popis vazby

Vazba

Původní vazba ještě gotická byla restaurovaná. Na prkénkové desky aplikován na nový světlehnědý kožený potah hřbetu a části desek dochované proužky původního tmavěhnědého koženého pokryvu se slepotiskovým ornamentálně květinovým dekorem. Zasazena původní zrestaurovaná kovová spona v přední části zdobena ornamentálním vzorem. Původní přední předsádka dochována, před ni vlepeny dva nové listy. Tři nové listy též pro zadní předsádky, čtvrtým listem přelepeno původní zadní přídeští (s novodobou poznámkou psanou perem - zjevně údaj o restaurování - datum a šifra restaurátora).

Dochování

Stav dobrý, listy nesou známky po vlhku, místy drobné opravy.

Historie dokumentu

Vznik

První moravská tištěná kniha. Známy zatím 4 exempláře - další v Olomouci (fond Kapitulní knihovny), jeden ve Vídni (Universitní knihovna) a čtvrtý neúplný v Universitní knihovně ve Freiburgu.

Tiskaři neuvedeni, jejich tisky vycházely až do r.1491 anonymně. Matthias Preinlein a Konrad Stahel pracovali společně v Brně (Stahel vystupoval jako nakladatel či vydavatel, Preinlein byl spíše výkonným tiskařem) v letech 1486-1499 (s pauzou 1489-1490, kdy oba působili v Augsburgu a pracovali pro Ratdolta a pauzou 1492-1494). Srov. Chyba, s. 210-211 a s.257, srov. Dokoupil, Počátky brněnského knihtisku, s.30-42.

Akvizice

Na lícní straně původní přední předsádky tužkou současná signatura a také signatury starší - např. B.736 .

Na přední desce vazby štítek s natištěnou signaturou 48691 uvedenou tištěným písmenem J a též červeně tištěnou římskou číslicí I .

Provenience

Pochází pravděpodobně z knihovny bývalého mariánského kostela v Olomouci (A. Schubert). Na prvním foliu textu, tj. f.a1r, rkp přípisek Ecclesia S. Maria. a černé razítko Univerzitní knihovny v Olomouci z ca r.1773- císařský dvouhlavý orel držící meč a říšské jablko, dokola latinsky legenda BIBLIO: CAESAREAE OLOMUCII .

Doplňková informace

Literatura

GW 470.

Literatura

Hain 371.

Literatura

Schubert, Anton, Die Wiegendrucke der k.k. Studienbibliothek zu Olmütz vor 1501. Olomouc 1901, 20.

Literatura

Louda, Jiří, Soupis prvotisků Universitní knihovny v Olomouci a její pobočky v Kroměříži, Praha 1956, s.24, nr.10 (s pozn. starý fond, Sch 20).

Literatura

Vladislav Dokoupil, Počátky brněnského knihtisku. Prvotisky. Praha 1974, s.86-87, nr.11.

Literatura

Vladislav Dokoupil, Neznámé brněnské tisky, in: Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé Hory, Praha, 1970, s.66.

Literatura

Katalog Vědecké knihovny Olomouc, http://aleph.vkol.cz/, nr.000634989.

Literatura

ISTC ia00163200

Informace o správě dokumentu

Historie popisu dokumentu

Zdroj

Popis vytvořen 7. 10. 2007 .

Kašparová


Na digitalizaci dokumentů se podílely: AiP Beroun s.r.o., Elsyst Engineering, Ústav pro klasická studia AV ČR.
Sponzorem a přispěvovatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 113 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ]
Zadní předsádka: [ 001 ] [ 002 ] [ 003 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu