Ars minor
sign. 48.785
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]

Bibliografický popis

Uložení

Země: Česko

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: 48.785

Záhlaví

Titul: Ars minor

Autor: Aelius Donatus (4. stol. n.l.)

Místo vzniku: Brno

Odpovědnost - tiskař :


Odpovědnost: tiskař
Jméno: Brunnae
Jméno: [Konrad Stahel et Matthias Preinlein]

Jazyk textu: latinsky

Datace tisku: 1491

Rozpis obsahu

Přehled

Základní mluvnice, tzv. malá učebnice, Ars minor, podle níž se vyučovalo metodou otázek a odpovědí o slovních druzích. Učebnice určena začátečníkům ve věku sedmi až deseti let.

Dochován jako přívazek č.1 v konvolutu 4 tisků. Základní tisk: Alexandri omnes partes cum textuali et plana expositione, Nürnberg, Georg Stuchs, 1489.

Textová jednotka


Rozsah: f.a1r-d6r

Titul: Ars minor

Autor: Aelius Donatus


Textová jednotka


Rozsah: f.a1r

Rubrika: donatus minor


Textová jednotka


Rozsah: f.a1v, rub titulního listu

Rubrika: Nepotištěno.


Textová jednotka


Rozsah: f.a2r

Incipit: Partesorationis quot su[n]t octo: que: Nome[n]. Pronome[n]. Verbum Aduerbium. Participiu[m]. Co[n]iunctio. Prepositio. Interiectio. ...


Textová jednotka


Rozsah: f.d6r

Kolofon: Explicit donatus minor Jn inclita ciuitate Bru[n]na Jmpressus. Anno salutis. M.cccc.lxxxxj...


Textová jednotka


Rozsah: f.d6v

Rubrika: Nepotištěno.

Vnější popis

Forma

Inkunábule.

Psací látka

Papír.

Rozsah: 30 listů; 8°(4°) ( Rozměry: 22 16 cm )

Kolace

Signatury a-c8, d6 (f.a1v, tj. rub titulního listu a f.d6v nepotištěno). Značeny vždy prvé čtyři listy (titulní list nesignován, u složky d signovány pouze tři listy). Nefoliováno, neoaginováno.

Písmo

Tištěno černě a červeně (červeně lombardy) většími typy 1:133G (menšími typy jen kolofon). Titulní list má jednořádkový dřevořezový titul, červeně orámován. Pravidelná sazba, úsporná - používá hodně abreviatur a zalamování konců řádků do následujícího odstavce. Zrcadlo 150 x 102 mm.

Písař :

Většinou 23 řádků.

Popis výzdoby

Výzdoba : f.a2r

Vstupní iniciála P o velikosti 53 x 42 mm (ve výši 8 řádků) v jednoduchém rámečku. V kruhu písmene P je papež na trůně, s dřevořezovou legendou gregori[u]s , před ním tři posluchači sedící na zemi; okraje vyplněny ornamentem.

Výzdoba :

Pro ostatní iniciály pouze vynecháno místo (ve výši 2 či 3 řádků), nerealizovány. Časté červeně tištěné lombardy, a červenočerné majuskuly.

Popis vazby

Vazba

Původní vazba ještě gotická (dřevěná prkénková, na deskách částečně dochován kožený pokryv se slepotiskovým ornamentálně květinovým dekorem) restaurovaná - nově doplněna kovová spona, nový kožený hřbet, nová přídeští i předsádky (stará přídeští zachována tím, že jsou nalepena na původní místo).

Dochování

Papír spodních okrajů listů nese známky kyselosti.

Historie dokumentu

Vznik

Unikátní tisk.

Matthias Preinlein a Konrad Stahel pracovali společně v Brně (Stahel vystupoval jako nakladatel či vydavatel, Preinlein byl spíše výkonným tiskařem) v letech 1486-1499 (s pauzou 1489-1490, kdy oba působili v Augsburgu a pracovali pro Ratdolta, a pauzou 1492-1494). Srov. Chyba, s. 210-211, s.257 a Vlastislav Dokoupil, Počátky brněnského knihtisku, s.30-42.

Akvizice

Na předním přídeští tužkou staré signatury a též shrnující signatura pro tisky konvolutu perem v horní části (3621-36124) .

Na titulním listě tužkou signatura 48785 .

Provenience

Bez provenienčních údajů (elektronický katalog Vědecké knihovny s odvoláním na A. Schuberta, Die Wiegendrucke der k.k. Studienbibliothek zu Olmütz vor 1501, Olomouc 1901 uvažuje o provenienci klášterní knihovny augustiniánů ve Šternberku). Na titulním listě tohoto přívazku pouze malé kulaté fialové razítko Univerzitní knihovny (z konce 19. století ?).

Doplňková informace

Literatura

GW 8890.

Literatura

Jiří Louda, Soupis prvotisků Universitní knihovny v Olomouci a její pobočky v Kroměříži, Praha 1956, nr.648 (starý fond, Sch 571).

Literatura

Vladislav Dokoupil, Počátky brněnského knihtisku. Prvotisky. Praha 1974, s.85-86, nr.10.

Literatura

Vladislav Dokoupil, Neznámé brněnské tisky, in: Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé Hory, Praha, 1970, s.66.

Literatura

Katalog Vědecké knihovny Olomouc, http://aleph.vkol.cz/, nr.000707630.

Informace o správě dokumentu

Historie popisu dokumentu

Zdroj

Popis vytvořen 6. 10. 2007 .

Kašparová


Na digitalizaci dokumentů se podílely: AiP Beroun s.r.o., Elsyst Engineering, Ústav pro klasická studia AV ČR.
Sponzorem a přispěvovatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 30 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu