Statuta synodalia ecclesiae Olomucensis
sign. 60.839
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]

Bibliografický popis

Uložení

Země: Česko

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: 60.839

Záhlaví

Titul: Statuta synodalia ecclesiae Olomucensis

Místo vzniku: Brno

Odpovědnost - tiskař :


Odpovědnost: tiskař
Jméno: Brunnae
Jméno: [Konrad Stahel et Matthias Preinlein]

Jazyk textu: latinsky

Poznámka: Základní tisk konvolutu obsahujícího 17 tisků.

Datace tisku: 1498-1499

Rozpis obsahu

Textová jednotka


Rozsah: f.1r-16v

Titul: Statuta synodalia ecclesiae Olomucensis

Poznámka: Iniciátorem tisku byl Stanislav Thurzo ( ca 1470-1540 ), biskup olomoucký.


Textová jednotka


Rozsah: f.1r-1v

Rubrika: Nepotištěno.


Textová jednotka


Rozsah: f.2r

Incipit: STanislaus dei et apl´ice sedis gratia Ep[isco]pus olomucen[sis] ad p[er]petua[m] rei memoria[m]. Egregrijs venerabilib[us] ac discretis viris Decanis ... restitua


Textová jednotka


Rozsah: f.3r

Rubrika: ... Actu[m] in castro nostro wyssaw tertia die mens[is] Maij. Anno i[n]carnatio[n]is d[omi]ni.lxxxxviij. Jncipiu[n]t statuta synodalia.


Textová jednotka


Rozsah: f.16r

Rubrika: ... Jmpressum Bru[n]ne.


Textová jednotka


Rozsah: f.16v

Rubrika: Nepotištěno.

Vnější popis

Forma

Inkunábule.

Psací látka

Papír.

Rozsah: 16 listů; 4° ( Rozměry: 20,5 cm 16,5 cm )

Kolace

Dvě složky po 8 listech - f.1r-1v nepotištěno, rovněž tak f.16v. Signatury nejsou.

Písmo

Tištěno černě, vlastní text tištěn menšími typy 2:133G, většími typy 1:133G pouze nadpis na f.3r, ř.7. Maltézskéc křížky. Zrcadlo měří 150 x 98 mm. Úprava celkem dobrá.

Písař :

23 řádků.

Popis výzdoby

Výzdoba :

Na f.2r vstupní xylografická iniciála S velikosti 40 x 36 mm 38 x 28 mm (ve výši 4 řádků), podobná jako v prvním vydání Statut - viz sign. A P 147, přídeští , ale jinak řezaná

Výzdoba :

Na f.3r dřevořez velikosti 79 x 78 mm představující sedícího anděla v bohatě řaseném rouchu, který se opírá pravou rukou o erb olomouckého biskupství, levou o štít se znakem biskupa Stanislava Thurza . Nesignován. Byl patrně předlohou pro dřevořez (signet) na konci tisku Psalterium Olomucense 1499 .

Výzdoba :

Lombardy dvojí velikosti - plné o 6 mm (I, M, P) a s perlami o 12 mm (I, P).

Popis vazby

Vazba

Původní vazba značně restaurovaná (nová přídeští a 3 listy přední předsádky, 2 listy zadní předsádky, jeden z jazykově českého tisku 16. století, podlepeny, doplněny části kovových spon). Na prkénkových deskách část kožené renesanční slepotiskové vazby, hřbet pozdější, opravovaný (s papírovým štítkem Sammelband Q 216 ), již poněkud poškozeným). Původní list přední předsádky nalepen na přední přídeští - s pozdější rkp bibliografickou poznámkou týkající se textu a starou signaturou (29133-29150) . Na přední desce nalepen štítek s razítkem tištěnou signaturou celého konvolutu 60839-608456 a červeně tištěným písmenem J .

Dochování

V dobrém stavu - některá folia podlepena. Mírně pošpiněno.

Historie dokumentu

Vznik

Unikát.

Bez uvedení datace a tisků. Určeno V. Dokoupilem - viz cit. lit. Matthias Preinlein a Konrad Stahel pracovali společně v Brně (Stahel vystupoval jako nakladatel či vydavatel, Preinlein byl spíše výkonným tiskařem) v letech 1486-1499 (s pauzou 1489-1490, kdy oba působili v Augsburgu a pracovali pro Ratdolta a pauzou 1492-1494). Srov. Chyba, s. 210-211, s.257 , srov. Dokoupil, Počátky brněnského knihtisku, s.30-42 .

Akvizice

Na f.1r tužkou signatura celého konvolutu 60839/60856 .

Na přídeští perem jiná stará signatura (29133-29150) .

Provenience

Na titulním listě oválné černé razítko Univerzitní knihovny v Olomouci z r. ca 1733 (dvojhlavý orel a latinská legenda).Na f.3r obdobné razítko téže instituce z r. ca 1860. Na f.8rv tužkou značení textu po stranách.

Doplňková informace

Literatura

Jiří Louda, Soupis prvotisků Universitní knihovny v Olomouci a její pobočky v Kroměříži, Praha 1956, nr.1700.

Literatura

Vladislav Dokoupil, Počátky brněnského knihtisku. Prvotisky. Praha 1974, s.96-97, nr.20.

Literatura

Vladislav Dokoupil, Neznámé brněnské tisky, in: Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé Hory, Praha, 1970, s.67.

Literatura

Katalog Vědecké knihovny Olomouc, http://aleph.vkol.cz/, nr.000704970.

Informace o správě dokumentu

Historie popisu dokumentu

Zdroj

Popis vytvořen 9. 10. 2007 .

Kašparová


Na digitalizaci dokumentů se podílely: AiP Beroun s.r.o., Elsyst Engineering, Ústav pro klasická studia AV ČR.
Sponzorem a přispěvovatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 16 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ] [ 003 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu