Elementa geometriae
sign. II 48.202

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Bibliografický popis

Uložení

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: II 48.202

Záhlaví

Titul: Elementa geometriae

Autor: Eukleidés

Odpovědnost - tiskař :


Odpovědnost: tiskař
Jméno: Vicenza [type: place, role: printer]
Jméno: Leonardus Achates et Guillelmus de Papia [type: person, role: printer]

Jazyk textu: lat

Poznámka: Na předním přídeští tištěné ex-libris louckého opata Řehoře Lambeka

Datace tisku: 1491

Rozpis obsahu

Přehled

Elementa geometriae.

Traduxit Adelardus Bathoniensis, cum annotationibus Johannis Campani

Textová jednotka


Vnější popis

Psací látka

papír

Rozsah: 138 ff. ( Rozměry: 28,5×20 cm )

Popis výzdoby

Výzdoba :

V 16. století doplněny barevné ornamenty s motivy květin a plodů na zlatém pozadí.

Popis vazby

Vazba

Vazba kožená, dřevěné desky potažené světlou kůží zdobenou slepotiskem. Na hřbetu dva pergamenové štítky s bibliografickými údaji. Zbytky dvou spon.

Doplňková informace

Literatura

LOUDA, J. Soupis prvotisků Universitní knihovny v Olomouci a její pobočky v Kroměříži. 1. vyd. Praha: SNP, 1956. 384 s., č. 685

Incunabula short-title catalogue [databáze online]. London: The British Library, 2009 [cit. 2010-12-21]. URL: <http://www.bl.uk/catalogues/istc/index.html>, č. ISTC ie00114000

Gesamtkatalog der Wiegendrucke [databáze online]. Berlin: Staatsbibliothek zu Berlin, 2002, poslední revize 6.5. 2008 [cit. 2010-12-20]. URL: <http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/>, č. 9429

Na vrcholu