Libri duodecim prophetarum minorum cum glossa
sign. M II 83

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Bibliografický popis

Uložení

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: M II 83

Záhlaví

Titul: Libri duodecim prophetarum minorum cum glossa

Autor:

Jazyk textu: lat

Poznámka: Dřívější vlastník: (151a) "Honorabilis vir dominus Veliko, vicarius ecclesie olomucensis, dedit istum librum. Qui obiit anno Domini M°CCC°LXXXXI°, qui fuit annus primus post iubileum domui huic(!) Vallis Iosaphat, ordinis Carthus., tempore domini Stephani prioris." (152v) "Liber domus Vallis Iozaphat ord. Carthusiensium."; dřívější signatury "2 II 10" a "II b 10"

Datace: 1. pol. 14. st.

Rozpis obsahu

Přehled

Skladba: (a) 18.IV + 1.II (fol. 148) + (b) 1.II - 1 list. + 14.V (fol. 291). Dva písaři podle oddílů.

Přední a zadní přídeští z přestřižených pergamenových folií se zlomky latinského komentáře k Is 16,14; 17,1-2, 21,8-9 und 11-12.

(a) lr-148v: Libri duodecim prophetarum minorum cum glossa. Textus. Prologus. "Non idem ordo est duodecim prophetarum apud Hebreos ... (3r) Prophetia Osee. Verbum Domini quod factum est ad Osee, filium Beeri" × (142r) "Onus verbi Domini ... (148r) et percutiam terram anathemate amen."

Glosa: "Ordo prophetarum secundum LXX talis est ... (3r) Verbum, quod in principle erat apud Patrem" × "in Helia Iohannem intelligens."

Vedle marginální souvislé glosy, která je psána někdy jen v jednom sloupci vedle textu, též drobné glosy meziřádkové a přípisky in margine mimo glosu. Malované, většinou ornamentální iniciálky při počátku jednotlivých proroků; figurální motivy v iniciálce V(erbum) - 34r - 50×45 mm, V(erba) - 45v - 45×45 mm, O(nus) - 98r - 40×42 mm, 106a U(erbum) 38 x 40 mm.

148v: prázdné

(b) 149r-291v: "Incipit exposicio evangeliorum beati Brunonis Segnensis episcopi. Prologus. In nomine Domini amen. Post Pentacheutum(!) Moysi ut nova veteribus iungemus ... (Sequuntur capitula evangeliorum ac initia pericoparum) (152r) Liber generacionis Iesu Christi, filii David, filii Abraham. Quare b. Matheus evangelista a Christi generacione inicium sumat" × "ut facilius intelligantur, diligencius querantur, fide credantur et memorie tradantur. Et nos karissimi fratres cum omnibus fidelibus Dei ... ad illud gaudium, quod Dominus noster fidelibus suis promisit, quod ipse prestare dignetur qui vivit et regnat in sec. sec. amen ||| Expliciunt librorum volumina Mathei, Marci, Luce et Iohannis, textus cum exposicionibus Brunonis Segnensis episcopi et aliorum doctorum. Deo gracias. Amen."

V závěru od slov "memorie tradantur" rozšířeno o krátký odstavec. Stejným způsobem jsou rozšířeny i závěry od výkladu předchozích evangelií a na počátku výkladu k evangeliu Janovu přidán (fol. 103v-104r) úvodní odstavec "Contra eos loquitur Iohannes" × "in forma enim deitatis non posset nosci a parvulis".

Textová jednotka


Vnější popis

Psací látka

pergamen

Rozsah: 291 ff. ( Rozměry: 31x22 cm )

Popis výzdoby

Výzdoba :

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené černě zbarvenou kůží.

Doplňková informace

Literatura

Boháček, M. - Čáda, F., Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Köln 1994

Na vrcholu