Sancte Romane ecclesie fidei defensionis clippeum adversus Waldensium seu Pickardorum
sign. II 33.959
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

II 33.959

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

Sancte Romane ecclesie fidei defensionis clippeum adversus Waldensium seu Pickardorum

Autor

Heinrich Institoris

Druh dokumentu

kniha, tisk

Tiskař

Konrád Baumgarten

Místo tisku

Olomouc

Rok vydání / zhotovení

vytištěno 20. dubna 1501

Materiál

papír

Rozměry

30,5 x 21 cm (4°)

Rozsah

cxxviij (128) ff. [f. ii a iii chybně označena jako iii a v]

Iluminace

Výzdoba: tištěno ve dvou sloupcích, ponecháno místo na výzdobu iniciál, rubriky.

1r: v rámu (142 x 100 mm) dřevořezové znaky papeže Alexandra VI. a H. Institorise

1v: Svatý Václav doprovázený dvěma anděly. Dřevořez v dvojitém rámu (228 x 121 mm), sv. Václav s korouhví mezi dvěma anděly, u světcových nohou lev. Andělé drží štíty se znaky olomouckého biskupa Stanislava Thurza (vpravo) a olomoucké kapituly (vlevo). [Dřevořez převzat z brněnského tisku Psalterium Olomucense z roku 1499.]

128v: signet tiskaře Konráda Baumgartena (54 x 74 mm)

Poznámky

Poškozená vazba.

Anotace

Inkvizitor Heinricus Institoris, převor dominikánského konventu ve Schlettstadtu v Dolním Alsasku, přišel v roce 1499 na pomoc olomoucké kapitule v zápase proti českým bratřím. V dominikánském klášteře sv. Michala v Olomouci veřejně disputoval s teology Jednoty bratrské. Po roce 1502 Institoris Moravu opustil.

První traktát je reakcí na disputaci s Vavřincem Krasonickým z Litomyšle, druhý je protibratrskou agitací určenou laikům i katolické šlechtě.

Rozpis obsahu

1r: Sancte Romane eccl[es]ie fidei defensionis clippeum Aduersus walde[n]sium seu Pickardorum heresim Certas germanie Bohemieq[ue] naciones in odium cleri ac eneruacione[m] ecclesiastice potestatis virulenta co[n]tagio[n]e sparsi[mque] inficientes Sanctissimi Alexandri VI. po[n]tificis iussu. nuper per eximiu[m] ... In formam sermonum vtilissime redactum.

2r-94v: Sermones apostolice sedis contra heresim waldensium marchionatum moravie regni bohemie occupancium collecti ex conmissione eiusdem sedis ab inquisitore heretice prauitatis fratre Henrico institoris Sacre pagine p[ro]fessore et nuncio pape alexandri ordinis p[re]dicatorum.

95r-128r: Adversus pickardoru[m] waldensium in sanctam romanam ecclesia[m] horrendam blasphemiam apocalyptica[m] meretric[im] illa[m] appelantiu[m] opusculum per fratrem henricum institoris sacre pagine professorem sedis apostolice ad regnu[m] bohemie nunciu[m] et inquisitorem colectum.

128v: ... In Olomu[n]cz marchionatu morauie. per magistru[m] Conradu[m] Baumagarte[n] impressum. Finit feliciter. Anno salutis nostre. m.ccccci. xx. die Aprilis.

Literatura

Pumprla, V.: Soupis starých tisků ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomouci I. Tisky vydané na území Čech, Moravy a Slezska v letech 1501-1800. Olomouc 1976, č. 2 117.

Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550. Olomouc 1999, č. 388 a 442.

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Special book scanner Cruse CS 145 B

Objektiv: SchneiderDigitar 120/5,6 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení, IR filtr, přídavné osvětlení s difuzním filtrem

Skenovací stěna: Cruse RGB 7078

Expozice: není definovaná

Využití CCD pole: 100%

Balance bílé: celoplošné barevné vyrovnání Cruse

Programy:

Snímání: CSx Cruse color scanner

Zpracování: Photoshop 6.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: gretag.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP030605CR 120p6-3-6-1.icc

Tištěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tiŠtěné tabulky, měřítka a dokumentu: hexa.jpg

Tabulka je uložena v NK ČR nebo je přiložena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do vŠech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vložen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vložení profilu.

Rozlišení a kvalita uložení obrazových souborů dle Photoshop 6.0

Excellent: rozliŠení: 350 DPI, komprese 10

Normal: rozlišení: 115 DPI, komprese 10

Preview: rozlišení: 24DPI, GIF

Gallery: rozlišení: 7 DPI, GIF

Pracoviště: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 128 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu