Civitatates orbis terrarum. Liber I et II.
sign. III 19.283
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

III 19.283

Místo uložení

Státní vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Státní vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

Civitatates orbis terrarum. Liber I et II.

Autor

Braun, Georg

Druh dokumentu

kniha, starý tisk

Místo tisku

Coloniae Prostant apud auctores et Antverpiae apud Philippum Gallaeum.

Rok vydání / zhotovení

Annus Impresionis desideratur in hisce primis duobus libris.

Materiál

papír

Rozměry

39 x 27 cm

Rozsah

Liber primus: II + [10], 116, [12] ff.

Iluminace

Liber primus:

11v-12r:

Olisippo nunc Lissabona (Lisboa)

Cascale et Bethlehemum (Cascais)

13v-14r:

Hispalis (Sevilla)

Caliz olim Gades (Cádiz)

Malaga (Málaga)

15v-16r:

Toletum (Toledo)

Pintia vulgo Valladolid (Valladolid)

17v-18r:

Granata (Granada)

19-20r:

Barcino (Barcelona)

Astir sive Astigis, vulgo Ecija (Écija)

21v-22r:

Burgi (Burgos)

Sanct Sebastianum (Donostia-San Sebastián)

23v-24r:

Lutetia Parisiorum (Paris)

25v-26r:

Mons Pessulanus (Montpellier)

Turo (Tours)

Pictaves (Poiters)

27v-28r:

Rothomagus (Rouen)

Nemausum (Nimes)

Burdegala (Bordeaux)

29v-30r:

Lugdunum (Lyon)

31v-22r:

Leodium (Liege)

33v-34r:

Aquisgranum (Aachen)

35v-36r:

Montes (Bergen)

Atrebatum (Arras)

37v-38r:

Bruxella (Bruxelles)

39v-40r:

Gandavum (Gent)

41v-42r:

Brugae (Brugge)

43v-44r:

Antwerpia (Antwerpen)

45v-46r:

Buscum ducis (Bois de Luc)

Lovanium (La Louviere)

Mechlinia (Mechelen)

47v-48r:

Trajectum (Maastricht)

49v-50r:

Amsteladamum (Amsterodam)

51v-52r:

Groninga (Groningen)

Brouwari portus (Brouwershaven)

Gorichemium (Gorinchen)

53v-54r:

Monasterium (Münster)

Osnabruga (Osnabrück)

Vesalia (Wesel)

55v-56r:

Brunsviga (Braunsweig)

Luneburgum (Lüneburg)

ldemburgum (Altenburg)

57v-58r:

Lubeca (Lübeck)

Hamburgum (Hamburg)

59v-60r:

Vinaria (Weimar)

Erfordia (Erfurt)

Jena (Jena)

Gota (Gotha)

Fuldaha (Fulda)

61v-62r:

Marpurgum (Marburg)

Cassula (Kassel)

63v-64r:

Wittenberga (Wittenberg)

Francofurtum ad Oderam (Frankfurt an der Oder)

Wismaria (Wismar)

Rostochium (Rostock)

65v-66r:

Dresda (Dresden)

Lipsia (Leipzig)

67v-68r:

Praga (Praha)

Egra (Cheb)

69v-70r:

Parthenopolis-Magdeburgum (Magdeburg)

71v-72r:

Nuremberga (Nürnbrg)

Ulma (Ulm)

Salisburgum (Salzcburg)

Lindoa (Lindau)

73v-74r:

Tigurum (Zürich)

Ursina (Bern)

Lucerna (Luzern)

Ursillae (Ursel)

Suicia (Schwyz)

Sylvania (Unerwalden)

Tugium (Zug)

Glarona (Glarus)

Basilea (Basel)

Friburgum (Fribourgh)

Soludurum (Solothurn)

Probatopolis (Schaffhausen)

Abbatis cella (Appenzell)

75v-76r:

Argentina (Strasbourgh)

77v-78r:

Heidelberga (Heidelberg)

Spira (Speyr)

Wormatia (Worms)

79v-80r:

Francofurtum ad Moenum (Frankfurt am Main)

81v-82r:

Treveris (Trier)

Confluentia (Koblenz)

Rotenburgum (Rotenburg)

83v-84r:

Moguntia (Mainz)

Herbipolis (Würzburg)

Sedunum (Sitten)

85v-86r:

Colonia Agrippina ( Köln )

87v-88r:

Augusta Vindelicorum (Augsburg)

89v-90r:

Monachium (München)

Ingolstadium (Ingolstadt)

Frisinga olim Fruxinium (Freising)

Nordlinga (Nördlingen)

Straubing (Straubing)

Ratisbona (Regensburg)

91v-92r:

Vienna (Wien)

Buda (Budapest)

93v-94r:

Mediolanum (Milano)

95v-96r:

Venetiae (Venezia)

97v-98r:

Genua (Genova)

Florentia (Firenze)

99v-100r:

Roma (Roma)

101v-102r:

Ancona (Ancona)

103v-104r:

Neapolis (Napoli)

105v-106r:

Parma (Parma)

Sena (Siena)

Panormus (Palermo)

Drepanum (Trapani)

107v-108r:

Messana (Messina)

109v-110r:

Calaris (Cagliari)

Malta (Malta)

Rhodus (Ródos)

Fama Augusta (Famagusta)

111v-112r:

Constantinopolis (Istanbul)

113v-114r:

Hierosolyma (Yerushalayim)

115v-116r:

Aden (Adan)

Mombaza (Mombasa)

Quiola (Quelimane)

Cefala (Sofala)

117v-118r:

Calecut (Calicut)

Ormus (Hormoz)

Canonor (Cannanore)

St. George (El Mina, The Gold Mine)

119v-120r:

Cairus ( Al-Qahirah)

121v-122r:

Tingis (Tanger)

Septa (Ceuta)

Tzaffin (Safi)

Arzilla (Asilah)

Sala (Sla)

123v-124r:

Anfa (Ad-Dar-al-Bayda)

Azaamurum (Azemmour)

Diu (Diu)

Goa (Goa)

125v-126r:

Cusco (Cusco)

Mexico (Mexico)

Poznámky

Vazba v bílé kůži s renesančním slepotiskem v rámové kompozici, jezuitské supralibros, vazba na dvě spony, obě poškozené, háčky na přední desce. Na hřbetě celkem 4 štítky, 3 se zlatým názvem knihy, údaji o knihách I a II, starou signaturou, čtvrtý menší papírový štítek s černým nápisem. Ořízka červená.

Foliový. formát. Text antikvou a humanistickou polokurzívou v Liber I v jednom sloupci, v Indexu ve dvou sloupcích, v Liber II v jednom sloupci, v Ian. Mallerii... a Indexu ve dvou sloupcích. Titulní list tvoří celostránkový mědiryt.

Na dolním okraji posunuty k vnějšímu okraji strany signatury, písmena abecedy, arabská čísla, značky (hvězdičky, otazníky, křížky) zajišťující správné pořadí listů ve složce a složek v tisku. Na patě stránky pod pravým okrajem poslední řádky strany kustos. Živá záhlaví uprostřed horního okraje stran. Po vnějších stranách textu marginálie. Na počátku částí iniciály různých velikostí s ornamentální, rostlinnou, živočišnou i figurální výzdobou, versálky ve výši 2 a 3 řádků. Texty uzavírají koncové viněty. Poškozený titulní list I. knihy podlepen, poškozena a podlepena řada dalších listů.

Anotace

Názvem Civitates Orbis Terrarum bývá označováno jedno z významných děl konce 16. století - atlas měst světa. Atlas je tvořen šesti fóliovými svazky, ve kterých je na 363 listech zobrazeno 546 sídel Evropy, afrického a asijského pobřeží a dvě města Nového světa. Jednotlivé díly byly v letech 1572-1617 vydávány v Kolíně nad Rýnem, svazky již publikované byly vydávány opakovaně. V čele rozsáhlého autorského kolektivu stáli vydavatel Georg Braun, děkan v Kolíně nad Rýnem, a Franz Hogenberg - rytec, vydavatel a obchodník, původem z Mechelen. Jednotlivé díly atlasu jsou (s výjimkou úvodních dedikací a oslavných básní) uspořádány tak, že vnitřní strany dvoulistů jsou vyplněny pohledem na město či města, zatímco vnější strany jsou opatřeny informativním textem vztahujícím se k zobrazovanému sídlu. Textové informace přinášené Civitates mají encyklopedický charakter, jsou kompilovány převážně z údajů převzatých ze starších naučných děl včetně antických, které G. Braun cituje v předmluvě k I. dílu. Text, jeh ož rozsah je úměrný velikosti a důležitosti zobrazovaného místa, udává základní historická data související s městem, přináší zeměpisně-ekonomickou charakteristiku oblasti, seznamuje s významnými osobnostmi a podává výčet pamětihodností i institucí, nacházejících se v představovaném sídle. Při volbě pořadí zobrazených oblastí se G. Braun řídí Ptolemaiovým zeměpisným dělením světa. Nejprve jsou vyobrazena města britských ostrovů, následují města portugalská a španělská, dále jsou zařazena města francouzská, nizozemská, německá (včetně německé zájmové oblasti ve střední Evropě), připojena jsou vyobrazení měst Severní Evropy, sídel východoevropských, balkánských a italských. Zbytek světa reprezentují veduty měst Blízkého východu, pobřežní města Afriky a Asie, které doplňují obrazy dvou amerických míst. Toto pořadí je dodržováno ve všech dílech Civitates. První díl, který měl být původně dílem jediným, představuje ve srovnání s ostatními částmi nejreprezentativnější popis světa - v souladu se snahou zobrazit celý tehdy známý svět je na devíti listech zachyceno dvacet šest mimoevropských sídel.Téměř polovina vyobrazení je vyhrazena německým městům.Také ve druhém díle Civitates dominují pohledy na města Německa, výrazně zastoupena jsou též sídla nizozemská. Mimoevropská sídliště reprezentuje deset vedut severoafrických metropolí a pohledy na města Blízkého východu, z východoevropských sídel byla vybrána pouze tři, severoevropská města zůstala opominuta. Velkou pozornost věnovali vydavatelé způsobu tisku. Vedle latinky je zastoupeno i písmo řecké a německé gotické písmo.

Civitates Orbis Terrarum,dílo které předčilo soudobou topografickou literaturu, dodnes představuje největší soubor obrazů sídel světa.

Rozpis obsahu

(a) Liber primus:

1r: Titulní list

1v: Privilegium

2r: Dedicatio (Georgius Braun et Franciscus Hogenbergius ded. consecrant q.)

2v-7v: Colloquium in orbis terrarum civitates (Alexander Grapeeus canebat.)

8r-10r: Praefatio (Georgius Braun Agrippinensis benevolis lectoribus S.D. M.D.LXXII.)

10v: Melchior Hittorpius s. theologiae l. et apud gradum Mariae apud Agrippinenses canonicus, Georgio Braun amico suo, s.

11r-126r: Civitates orbis terrarum I

126v:Privilegium regis Hispaniorum

127v-138r: Index

Literatura

Civitates Orbis Terrarum, Cleveland 1966

J. Kozák: Civitates Orbis Terrarum, Umění, XXXI, 1983, s. 381n.

J. Benzing: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen

Sprachgebiet, Wiesbaden 1963

E. A. Popham: Georg Hoefnagel and the Civitates Orbis Terrarum, Maso Finiguera

I, 1936, s. 183-201

Technická data o způsobu digitalizace

Digitalizováno scannerem BetterLight 6000


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 138 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu