[O svatém Jeronýmovi knihy troje]
sign. M I 1
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M I 1

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

[O svatém Jeronýmovi knihy troje]

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

počátek XV. stol.

Materiál

papír

Rozměry

21 x 14,5 cm

Rozsah

II + 135 (recte 137) + I ff., f. 23 a 107 bis

Poznámky

Rukopis má hladkou bílou koženou vazbu bez spon. Dřívější vlastník: na fol. 1r iniciály KGSC, na fol. 1v dole zápis Tyto knihy učinila jest paní Kačna svú dcerú vóbec všiem sestrám.

Anotace

Původní text Knih trojích vznikl v latinské podobě, neznámý autor v něm ve třech částech vypráví jménem Eusebia, sv. Augustina a sv. Cyrila Jeruzalémského o sv. Jeronýmovi. Text vzniklý ve 12. století se do českého prostředí dostal zásluhou olomouckého biskupa a kancléře Jana ze Středy, který pořídil jeho německý překlad, přibližně ve stejném období bylo dílo neznámým autorem přeloženo do češtiny a pak často opisováno (Petrů).

Základní informace

Zpracováno podle soupisu rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci (Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994, s. 1-2).

Rozpis obsahu

Ir-Iv: [list z pergamenového breviáře ze XIV. [?] stol. s neumami]

IIr-IIv: [prázdné]

1r-68r: [Eusebius o smrti svatého Jeronýma]

Počíná sě epištola blaženého Euzebia k Damazovi biskupu portunskému a k Teodionovi, pánu římskému, o smrti slavného Jeronyma, učenníka výborného, pro něžto tyto knihy slovú svatého Jeronyma a tak sě počínají: Otci předóstojnému Damazovi, biskupu portanskému a Theodionovi, pánu římskému, křesťanu předobrému, Euzebius, někdy Jeronyma přesvatého učenníka ... Mnohé mluvenie a mnohými obyčeji i rozličnými někdy nám všěm Buoh mluvil jest skrze přemilého syna svého, svatého Jeronyma ... x ... ode všech škodlivých věcí obráněni býti. Amen. Dokonala sě epištola svatého Euzebia o smrti svatého Jeronyma.

68r-80r: [Augustinus o důstojenství svatého Jeronýma]

Počíná sě pak jiná [epištola] svatého Augustina učenníka výborného k blaženému Cyrillovi, druhému biskupovi jeruzalemskému, o velikosti a dóstojenství učenníka svatého Jeronyma kněze počíná sě takto: Přěslavného vietěze viery křesťanskej ... x ... nebo on již v zvém žádanie nikakž přělstěn býti nemóže. Dokonala sě epištola neb poselstvie svatého Augustina.

80r-134v: [Cyril o divech svatého Jeronýma]

Počíná sě jiná [epištola] svatého Cyrilla, biskupa jeruzalemského k svatému Augustinovi o divech, ješto jsú sě staly, svatého Jeronyma, učenníka výborného. Poctivému muži z biskupuov výbornému Augustinovi, biskupu yponenskému, Cyrillus, biskup jeruzalemský a všěch kněží najnižší, toho šlépějí vzkazuje následovati ... x ... Augustine milý, pamětliv buď mnú na modlitvách tvých. Amen, tako Buoh daj. Dokonány jsú tyto knihy v sobotu před svatý[m] Vavřincem, léta tisíc a čtyřista a desátého.

135r-135v: [prázdné]

Ir-Iv: [list z pergamenového breviáře ze XIV. [?] stol. s neumami]

Literatura

Fejfalik, J.: Ueber das Leben des heiligen Hieronymus von Johannes VIII. Bischof von Olmütz. Schriften der historisch-statistischen Sektion der k. k. mähr. schles. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. Bd. 9, s. 196. 207n.

Patera, A.: O sv. Jeronymovi knihy troje. Praha, ČAVU 1903. 476 s. Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Skupina I. Řada I. Čís. 5.

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Cambo 4x5"

Objektiv: Rodenstock ApoSironar 180 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení Grigul, IR filtr

Skenovací stěna: BetterLight 6000

Expozice: 60 ms

Využití CCD pole: 87%

Balance bílé: R295, G140, B350

Programy:

Snímání: BetterLight DCS 4.2

Zpracování: Photoshop 4.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: AIP010910BL_Gretag Macbeth_0.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP011109BL.icc

Tištěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tištěné tabulky, měřítka a dokumentu: AIP010910BL_tableH_s.jpg

Tabulka je uložena v NK ČR nebo je přiložena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do všech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vložen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vložení profilu.

Rozlišení a kvalita uložení JPG dle Photoshop 6.0

Excellent: rozlišení: 338 DPI, komprese 10

Normal: rozlišení: 160 DPI, komprese 10

Preview: rozlišení: 40 DPI, GIF

Gallery: rozlišení: 10 DPI, GIF

Pracoviště: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 137 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ]
Zadní předsádka: [ 001 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu