[O připravení srdce]
sign. M I 10
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M I 10

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

[O připravení srdce]

Autor

[Gerhard z Lutychu]

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

pol. XV. století

Materiál

papír

Rozměry

21 x 15 cm

Rozsah

I + 186 ff.

Iluminace

1r: iniciála P

4r: iniciála P

80r: iniciála P

105v: iniciála C

123r: iniciála P

154v: iniciála O

171v: iniciála K

Poznámky

Rukopis je místy poškozen agresivními vlivy inkoustu. Vazbu rukopisu tvoří dřevěné desky potažené červenou kůží, zdobeno slepotiskem. Psáno gotickým knižním písmem s rubrikami.

Dřívější vlastník - zápis na fol. 186v: Ex libris fratris Ambrosi Pietruška ordinis minorum, conventus sancti Francisci anno 1589 [přepsáno na 1586/9]. Fol. I z dopisu: purkmistr a rada města Litovle žádají kněze Adama ve Šternberku o poshovění [ve vymáhaní dluhu?] a za jeho návrat do města. Datum Feria VI in Kathedra s. Petri etc. Na stejném fol. přípisek jinou rukou: anno Domini M°CCCCXXXVII° Luthovia fuit acquisita per Pardus in die Animarum post Omnium sanctorum et ipso anno transimus in Sternberg ad castrum Elisabeth Mach sam cum Adam. In die Barbare feria IIII fuit et suspensi fuerunt XLVIII° una die in Olomouc. Na fol. 186r kurzívou připsáno: Hec Mach z Hnojicz, domine generose Elisabeth de Stermberg existens capellanus in castro supradicto. Item Tunkl sine difidacione dolose et infideliter in die Wenceslai martiris Christi expoliavit totum opidum Stermberg et multa dampna intulit toti confinio. Et fuit secunda feria in die Wenceslai me presente. Hec Mach anno Domini XXXIX. Machovou rukou psány i poznámky na okrajích, většinou úryvky latinského textu.

Anotace

Obsahem rukopisu je český překlad latinského spisu Gerardi Leoniensis O.P. De custodia cordis, který je rozdělen na sedm knih a bývá podle názvu první z nich označován jako De praeparatione cordis. V četných rukopisech latinského originálu bývá autor bez bližšího určení označován jménem Hugo, někdy je nepřesně doplněno na Hugo a S. Victore, skutečným autorem latinské předlohy je Gerhard z Lutychu. Latinskou předlohu textu použil a upravil Tomáš Štítný ze Štítného při zpracování traktátu O připravení srdce. Za autora překladu býval považován Mathias de Prostano (Matyáš z Prostějova), jehož jméno je však v textu uvedeno způsobem ukazujícím jen na písaře.

Základní informace

Zpracováno na základě soupisu rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci (Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994, s. 7-9).

Rozpis obsahu

Ir-Iv: [dopis rady města Litovle, (viz Poznámky)]

1r-186r: Počínají se knihy Hugovy, o připravování svého srdce, na něžto najprvé jest předmluva podepsána a to takto naprvé. Připravte srdce svá Pánu. Slova ta jsú Samuele proroka, kterážto jest mluvil k lidu isdrahelskému a jsú psána v prvních knihách králuov. Neb mluví Buoh kazatelóm skrze Isaiáše proroka řka: Mluvte k srdci Ieruzaléma ... x ... (171v) Počíná se sedmý rozdiel o rozedřenie srdce ... (186r) bezpečnost věčného dědictvie, kteréžto budú mieti věky věkoma. Amen. Daj to Buoh. Scriptum in castro Sternberg nobilis domine Elizabeth. Explicit Hugo de preparacione cordis, finitus per dominum Mathiam de Prostano anno Domini milesimo CCCC°XXXVIII° feria quinta in vigilia Ambrosii ante Palmas etc.

Literatura

Jireček, J.: Rozpravy z oboru historie, filologie a literatury I, 1860, s. 32-33.

Gebauer, J.: O životě a spisích Tomáše ze Štítného. Spisy Tomáše ze Štítného č. 1, Prolegomena, 1923, s. 60.

Petrů, E.: Z rukopisných sbírek Universitní knihovny v Olomouci, 1959, s. 45.

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Cambo 4x5"

Objektiv: Rodenstock ApoSironar 180 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení Grigul, IR filtr

Skenovací stěna: BetterLight 6000

Expozice: 60 ms

Využití CCD pole: 87%

Balance bílé: R295, G140, B350

Programy:

Snímání: BetterLight DCS 4.2

Zpracování: Photoshop 4.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: AIP010910BL_Gretag Macbeth_0.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP011109BL.icc

Tištěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tištěné tabulky, měřítka a dokumentu: AIP010910BL_tableH_s.jpg

Tabulka je uložena v NK ČR nebo je přiložena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do všech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vložen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vložení profilu.

Rozlišení a kvalita uložení JPG dle Photoshop 6.0

Excellent: rozlišení: 338 DPI, komprese 10

Normal: rozlišení: 160 DPI, komprese 11

Preview: rozlišení: 40 DPI, GIF

Gallery: rozlišení: 10 DPI, GIF

Pracoviště: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 186 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu