Fulgentii De fide ad Petrum diaconum; In festivitate s. Petri ad vincula; Sermo beati Augustini in Conversione s. Pauli; Hincmari episcopi Vita s. Remigii
sign. M I 157
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M I 157

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

Fulgentii De fide ad Petrum diaconum; In festivitate s. Petri ad vincula; Sermo beati Augustini in Conversione s. Pauli; Hincmari episcopi Vita s. Remigii

Autor

Fulgentius, Augustinus Aurelius, Hincmarus

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

1. polovina XII. století

Materiál

pergamen

Rozměry

21 x 16 cm

Rozsah

I + 89 (recte 90) + I ff., f. 1 bis (vevázaný papírový lístek)

Iluminace

Výzdoba: červené verzálky, rubrikace.

1r: E(pistulam) - ornamentální iniciála.

44v: H(incmarus) - červená iniciálka s kvítkem.

Poznámky

Vazba polokožená, nepůvodní.

Psáno karolinskou minuskulou, kustody.

Původní text začínal slovy "Fili Petre" s vynecháním počátečního slova "Epistolam". Toto slovo spolu s textem "Incipit liber" připsáno později.

Dřívější vlastníci:

Na f. 1r dole zápis: "Liber iste datus est per illustrem principem dominum, dominum Georgium ducem in Silesia, Minsterbergensem, Olsensensem, comitem Glacensem etc. pro monasterio Sarensi reverendo patri domino, domino Vito, abbati, anno Domini 1498".

Na f. 1r nahoře zápis: "Pro conventu Brunensi ad s. M. Magd. 1659".

Na f. 55v: "Pro conventu Brunensi, Fratrum minorum stric. Obs. Ad sanctam M. Magdalenam 1659."

Základní informace

Zpracováno podle katalogu rukopisů VKOL: Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994, č. 29.

Rozpis obsahu

1r-39v: [Pseudo-Augustini recte Fulgentii De fide ad Petrum diaconum] "Incipit liber sancti Augustini de regula vere fidei ad Petrum diaconum. Epistolam, fili Petre, tue caritatis accepi ... [2r] Quocumque igitur loco fueris constitutus" ... x ... "erit sempiterna leticia. Explicit liber s. Augustin de fide."

39v-41v: "In festivitate s. Petri ad vincula. Intueamur attenti, quale quantum quesit nomen illud, quo perfectum sui nominis confessorum glorificat" ... x ... "regnum celorum nullus posset intrare."

41v-44r: "Sermo beati Augustini in Corvensione s. Pauli. Hodie, dilectissimi, lectio de actibus apostolorum hec nuncianda est. Ubi apostolus Paulus ex persecutione christianorum annuntiator factus est Christi" ... x ... "salvi efficimur de peccatis nostris largiente ipso Domino nostro, qui vivit et reg. in sec. sec. amen."

44v-89v: [Hincmari episcopi Vita s. Remigii] "In nomine Domini. Incipit prefacio vite, actuum atque obitus b. Remigii, Remorum episcopi. Hincmarus nomine non merito episcopus ac plebis Dei famulus dilectis fratribus ac comministris nostris sacre Remensis ecclesie filiis. Sicut a senibus etiam etatis provecte viris religiosis" ... x ... "quia sepius ibidem ostenduntur, omisimus ponere. Explicit vita s. Remigii, Remorum episcopi."

Literatura

Lifka, B.: Minulost a přítomnost knižní kultury ve Žďáře nad Sázavou, Brno 1964.

Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994, č. 29.

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Cambo 4x5"

Objektiv: Rodenstock ApoSironar 180 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení Grigul, IR filtr

Skenovací stěna: BetterLight 6000

Expozice: 60 ms

Využití CCD pole: 87%

Balance bílé: R295, G140, B350

Programy:

Snímání: BetterLight DCS 4.2

Zpracování: Photoshop 6.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: gretag.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP030917BL.icc

Tistěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tistěné tabulky, měřítka a dokumentu: hexa.jpg

Tabulka je ulozena v NK ČR nebo je přilozena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do vsech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vlozen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vlození profilu.

Rozlisení a kvalita ulození obrazových souborů dle Photoshop 6.0

Excellent: rozlisení: 350 DPI, komprese 10

Normal: rozlisení: 135 DPI, komprese 10

Preview: rozlisení: 28 DPI, GIF

Gallery: rozlisení: 10 DPI, GIF

Pracovistě: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 90 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ]
Zadní předsádka: [ 001 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu