Psalterium monasticum usui extramonastico accomodatum
sign. M I 160
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Bibliografický popis

Uložení

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: M I 160

Záhlaví

Titul: Psalterium monasticum usui extramonastico accomodatum

Autor:

Jazyk textu: latinsky

Poznámka: Dřívější vlastník: Podle vazby Bernardini v Olomouci

Datace: 2. pol. 13. st.

Rozpis obsahu

Přehled

(a) 1r-111r: Psalterium.

[Začáteční "B" prvého žalmu (Beatus vir) bylo patrně na zvláštním listě jako frontispis k dnešnímu foliu 1r, ale už stará foliace s ním nepočítala. Nynější fol. 1a je psáno bílou barvou (karolinská minuskula) v páscích na podkladě střídavě modrém a zeleném, zlatě rámovaném. V dalším textu žaltáře jsou počátky některých žalmů zdobeny ornamentálními iniciálkami. Účel rozdělení žaltáře těmito iniciálami není jasný. Feriace původně provedena nebyla, liturgickému určení žaltáře však nasvědčuje spojení posledních tří žalmů (ff. 110r-111r) pod jedinou menší iniciálkou (závěr laudové psalmodie), i rozdělení žalmu 118 po osmi verších, využité liturgií monastickou, kterou pak zřetelně prozrazuje i dělení jiných menších žalmů a (dodatečně) připojené antifony pro Primu v počáteční části žaltáře (až do žalmu 20). Tyto antifony byly při pozdější úpravě pro liturgii nemonastickou vymazány až na dvě (fol. 4r "Servite Domino in timore" a fol. 7v "Exurge Domine, ut non prevaleat homo," které se hodily pro officium nokturální, stejně jako už v monastickém ritu k tomuto účelu používaná antifona "Domine, in virtute tua letabitur rex", ponechaná na fol. 14v. Nemonastická liturgie pozdějšího majitele se mimoto projevuje vyznačením feriace (na ff. 49v, 62r, 73v) přípisky "Quintus - Sextus - Septimus nocturnus" (tj. čtvrtek až sobota). Část nešporní začínající poslední velkou iniciálkou (f. 86r) ma jedinou antifonu "Sede a dextris meis". Feriace provedená pozdějšími přípisky je opět už nemonastická.]

(b) 111r-121r: Cantica. Symbolum Athanasianum.

[V pořadí: kantika laudová (jako poslední Canticum trium puerorum), Te Deum, Benedictus, Magnificat, Nunc dimittis, Symbolum Athanasianum. Původní poslední list tohoto oddílu byl ztracen a je nahrazen na novém materiálu dalším písařem (121r)]

(c) 121v: Litaniae.

[Psáno rukou, která dopsala předchozí oddíl. Kyriální úvod litanií je kombinován obvyklým vzýváním božských osob (Pater in celis atd.) střídavě na způsob tropu. Konec litanie kvůli ztrátě listu chybí (poslední verš "Omnes sancti apostoli et evangeliste"), nelze tudíž určit provenienci podle vzývaných patronů.]

Textová jednotka


Vnější popis

Psací látka

Pergamen

Rozsah: 121 ff. ( Rozměry: 23 × 15 cm )

Popis výzdoby

Výzdoba :

Popis vazby

Vazba

Původně dřevěné desky, potažené kůží s bělavým hřbetem (vazba opravena).

Doplňková informace

Literatura

Boháček, M. - Čáda, F., Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Köln 1994

Schubert, A., Die ehemaligen Bibliotheken der von Kaiser Josef II. aufgehobenen Mönchkloster in Mähren und Schlesien, sowie die der Exjesuiten zu Teschen und Troppau. In: Centralblatt 17 (1900), s. 321-336, 401-423, 449-467.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 121 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu