Nový zákon
sign. M I 168
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M I 168

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

Nový zákon

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

2. pol. XV. století

Materiál

papír, pergamen

Rozměry

21 x 16 cm

Rozsah

375 ff.

Iluminace

Malované zlacené iniciály v pravoúhlých rámech dosahují výšky 6-9 řádků, výjimkou je úvodní iniciála K dosahující výšky 15 řádků.

1r: K(niehy), s rozvilinami

38r: P(očátek), s rozvilinami na dolním okraji

63v: B(yl) jest

107v: V(počátku)

142r: P(avel)

158v: P(avel)

174v: P(avel)

185r: P(avel)

190v: P(avel), nedokončená

196r: P(avel)

200r: P(avel)

204r: P(avel)

204v: P(avel)

208r: P(avel), nedokončená

209v: P(avel), nedokončená

214r: P(avel), nedokončená

217v: P(avel)

219v: P(avel), nedokončená

220r: M(nohú), nedokončená

233r: P(rvní)

278v: I(akub), nedokončená

283r: P(etr)

287v: S(imon Petr), nedokončená

290v: C(o jest), nedokončená

294v: S(tarší), nedokončená

296r: I(udas) nedokončená

297r: Z(jevenie), nedokončená

Poznámky

Vazba poškozena: původní zadní dřevěná deska potažena hnědou kůží, zachovalé nárožnice, středové kování, zbytky spon. Přední deska lepenková - XVIII. stol.

Provenience: na fol. 1r zápis Conventus s. Iacobi cathalogo inscriptus.

Základní informace

Zpracováno podle soupisu rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci.

Rozpis obsahu

1r-318r: [Nový zákon] "Kniehy rodu Ježíše Krista" ... x ... "Milost pána našeho Jezu Krista se všemi vámi. Amen etc."

318v-374v: [Perikopy epištol a evangelií]

318v-367v: De tempore pro církevní rok

367v-372r: Epištoly a čtení o svatých přes rok

372r-374r: Epištoly obecné o svatých a mučedlnících

374r-374v: Epištoly a čtenie o mšiech zvláštních

375r: [Štěpařské rady] "Item kdož chceš rozploditi štěpy v krátkém času atd." [Přípisek XV. stol.]

375v: "Anno Domini M°CCCC°LXXVII°. Ten rok vepsal jest Henych vinici ve dskách i bratranci svýmu Duchkovi Suchanovi a dědicóm jeho ten pátek po středu postní [13. 3. 1477] a při tom byli pan purgmistr Kožny, pan Zigmund Pecha, pan Želechovský, pan Petr Kadeřávek."

375v: [Jinou rukou]: "Item post festum Pasce dal mi jest pan Váczlav Minczar vinici ménem toho dielu s. Vulffang, s. Šebastián na každém psal třidcátého"

375v: "Nevěř tomu žádnému, ktož dí vo sobě, že by pravdu znal, když jí v odpornou věc činí."

375v: "Nic nemóž bejti podobnějšího k Bohu, než člověk právě dokonalého smyslu."

375v: [Zaříkávání proti bolesti zubů] "Item stojíc na drnu proti slunci a řiekaj Otče náš, Zdrávas Maria a Věřím v Boha etc. a rci: Milá země, žaluji tobě, zuby mě bolejí" ... x ... "a učiň to, gde lidi nechodí etc."

Literatura

Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994, č. 38.

Petrů, E.: Z rukopisných sbírek Universitní knihovny v Olomouci. Praha 1959.

Tille, V.: Seznam českých rukopisů c. k. studijní knihovny v Olomúci. Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 4, 1895.

Tille, V.: Staročeské zaříkadlo proti bolesti zubní, Český lid 3 (1894).

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Cambo 4x5"

Objektiv: Rodenstock ApoSironar 180 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení Grigul, IR filtr

Skenovací stěna: BetterLight 6000

Expozice: 60 ms

Využití CCD pole: 87%

Balance bílé: R295, G140, B350

Programy:

Snímání: BetterLight DCS 4.2

Zpracování: Photoshop 6.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: gretag.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP030925BL.icc

Tistěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tistěné tabulky, měřítka a dokumentu: hexa.jpg

Tabulka je ulozena v NK ČR nebo je přilozena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do vsech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vlozen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vlození profilu.

Rozlisení a kvalita ulození obrazových souborů dle Photoshop 6.0

Excellent: rozlisení: 350 DPI, komprese 10

Normal: rozlisení: 135 DPI, komprese 10

Preview: rozlisení: 28 DPI, GIF

Gallery: rozlisení: 10 DPI, GIF

Pracovistě: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 375 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ] [ 281 ] [ 291 ]
3xx: [ 301 ] [ 311 ] [ 321 ] [ 331 ] [ 341 ] [ 351 ] [ 361 ] [ 371 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu