Kniha tovačovská
sign. M I 170
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M I 170

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

Kniha tovačovská

Autor

Ctibor Tovačovský z Cimburka

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

počátek XVI. století

Materiál

papír

Rozměry

19,5 x 16,5 cm

Rozsah

II + 128 + II ff.

Poznámky

Vazba pergamenová, pozdější; při převazbě poškozeny přípisky, na několika místech i text. Psáno dvěma písaři. Chybí původní folia XLVIIII-LXXII (za dnešním f. 48).

Nelze určit provenienci, rukopis byl zřejmě získán z některé zrušené klášterní knihovny nebo darem.

Anotace

Rukopis byl v roce 1868 vydán Vincencem Brandlem. Společně s tzv. deskovým rukopisem má tento tzv. olomoucký nejblíže k originální verzi Knihy tovačovské.

Základní informace

Zpracováno podle záznamů VKOL.

Rozpis obsahu

1r-2r: Předmluva

K žádosti vaší, duostojný pane a pane Tase, biskupe holomúcký a urození páni ... x ... I ráčíš na tom sepsání svú práci míti a se na to ptáti a potom pánom oznámiti.

2r-78v: Kniha tovačovská

Item když pán umře země, i země osiří ... x ... než chce-li za pluhem choditi a zemi ploditi, to může učiniti.

79r-83v: Přípis listu od krále Matyáše landfrýdneho [z 24. 6. 1484, překlad latinského listu]

84r-115v: Opisy moravských zemských privilegií, formulářů, sněmovních usnesení

115v-118r: Opisy moravských půhonů a nálezů ze XVI. století

118v: [prázdné]

119r-127r: Rozhodčí výrok krále Vladislava ve sporu mezi pány a rytíři o zasedání na zemském soudu (1. 12. 1492)

127v-128r: Srovnání mezi pány a rytíři (6. 1. 1517)

128v: [zkoušky písma]

Literatura

Čáda, F.: Kniha tovačovská. Studie o rukopisech, 6, 1967.

Čáda. F.: Kniha tovačovská - její rukopisy. Studie o rukopisech, 7, 1968.

Jireček, H.: Příspěvek k literárnímu rozboru památníku práva slovanského v Čechách a na Moravě. ČČM, 37, 1863.

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Cambo 4x5"

Objektiv: Rodenstock ApoSironar 180 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení Grigul, IR filtr

Skenovací stěna: BetterLight 6000

Expozice: 60 ms

Využití CCD pole: 87%

Balance bílé: R295, G140, B350

Programy:

Snímání: BetterLight DCS 4.2

Zpracování: Photoshop 4.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: AIP010910BL_Gretag Macbeth_0.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP011109BL.icc

Tištěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tištěné tabulky, měřítka a dokumentu: AIP010910BL_tableH_s.jpg

Tabulka je uložena v NK ČR nebo je přiložena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do všech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vložen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vložení profilu.

Rozlišení a kvalita uložení JPG dle Photoshop 6.0

Excellent: rozlišení: 338 DPI, komprese 10

Normal: rozlišení: 160 DPI, komprese 11

Preview: rozlišení: 40 DPI, GIF

Gallery: rozlišení: 14 DPI, GIF

Pracoviště: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 128 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ]
Zadní předsádka: [ 001 ] [ 002 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu