Iohannis Hus Sermones de sanctis
sign. M I 239
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]

Bibliografický popis

Uložení

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: M I 239

Záhlaví

Titul: Iohannis Hus Sermones de sanctis

Autor:

Jazyk textu: lat

Poznámka: Dřívější signatury: "2 V 18" a "II e 18"

Datace: 1. pol. 15. st.

Rozpis obsahu

Přehled

(a) 1r-204v: loannis Hus Sermones de sanctis. "Non est mulier talis super terram in aspectu, pulchritudine et in sensu verborum. ludith XV°. Cum Iudith Olofernem pro liberacione populi interficiens ... (2r) Orietur stella ex Iacob et consurget virga de Israel et perimet duces Moab. Numeri 22° (adscr.) 24° (17). Posita comparacione Virginis Marie ad stellam et virgam" x (201r) "In hac epistola Apostolus comendat statum continencie ... (204r De s. Andrea) Quia fides est fundamentum omnis actus meritorii ... (204v) credentes diviciis virtutum gracie et glorie iuxta illud Proverbiorum 8" |||.

[Pokračování chybělo už při vazbě. Psáno v jediném sloupci, vykládaný text perikop větším písmem. Ojedinělé rubriky. Texty perikop, které jsou v kázáních vykládány, jsou nesoustavně doprovázeny meziřádkovými latinskými glosami a místy českým překladem psaným jiným inkoustem. Výjimečně (na ff. 44v, 100v, 104r) je připojen hlavním písařem interlineárně i překlad jednotlivých slov ve výkladu.]

(b) 205r-251v: Ioannis Hus Passio Christi. "Presens evangelium in partes tres dividitur ... Ante diem festum Pasce sciens lesus, quia venit (loh. 13,1). Nota hic tanguntur duo termini Christi transitus ... (208v). Cum consumasset lesus hos sermones omnes, dixit discipulis (Mt. 26,1). Beda in omelia: Ab illo die" x "munierunt sepulchrum signantes lapidem cum custodibus (Mt. 27,66). Sed nonne sabbatum erat, ergo transgressi sunt sabbatum ... polest tamen dici, quod non erat servile opus, sicut nec sigillare litteras. Hec Gorra etc."

[Psáno na samostatné skupině složek v jednom sloupci.]

252r: prázdné

252v: Notae theologicae. "Septem dona ...". "Beati ...". "Novem aliena ...". "lsti dominantur suis: ... Sathanas pigris".

Textová jednotka


Vnější popis

Psací látka

papír

Rozsah: 252 ff. ( Rozměry: 22×15,5 cm )

Popis výzdoby

Výzdoba :

Popis vazby

Vazba

Vazba soudobá, dřevěné desky potažené bílou kůží, zbytky kování a spon.

Doplňková informace

Literatura

Bartoš, F. M., Nový cenný rukopis Husových kázání, Kostnické Jiskry 45, 1960, č. 33

Bartoš, F. M. - Spunar, P., Soupis pramenů k literární činnosti M. J. Husa a M. Jeronýma Pražského. Praha 1965

Boháček, M. - Čáda, F., Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Köln 1994

Flajšhans, V., Spisy M. Jana Husi, č. 7-8: Sermones de sanctis; sbírka pramenů českého hnutí náboženského ve 14. a 15. století, sv. VII-VIII, V Praze 1907

Miškovská, H., K třídění rukopisů Husových "Sermones de sanctis", Listy Filologické 114, 1991, S. 170-175

Tille, V., Glossy a částečný překlad biblický v rukopise studijní knihovny olomoucké sign. II e 18, Listy Filologické 23, 1896, s. 72-100.

Vidmanová-Schmidtová, A., Reportata dílo Husovo?, Listy Filologické 85, 1962, 128.


Na digitalizaci dokumentů se podílely: AiP Beroun s.r.o., Elsyst Engineering, Ústav pro klasická studia AV ČR.
Sponzorem a přispěvovatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 252 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu