Correctorium Bibliae
sign. M I 274
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Bibliografický popis

Uložení

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: M I 274

Záhlaví

Titul: Correctorium Bibliae

Autor:

Jazyk textu: latinsky

Poznámka: Dřívější vlastník: (85r) "Iste liber est domini Gymrami de Perstain." Kartuziáni v Králově Poli v Brně.

Datace: 1. pol. 14. st.

Rozpis obsahu

Přehled

(a) 1r-81v: Correctorium Bibliae. ||| "Achab et Ahab. Item de anti(quo). Si quis autem mundus est ... (Numeri) X°, c. tubis in profectione ... (3v) Deuteronomium, ca. 1. qui mansit in Astaroth et in Edrai. Flures libri video scribencium in latino hebrea nomina habent Asserech, sed quia Hebraici et Greci in veteri translacione de antiquo hebreo habent Astaroth" x (79b) Johannes apostolus et ewangelista. Moderní preponunt quendam introitum cuiusdam hunc librum legentis ... Apocalypsis 1. In hiis antiquis glossis ... (81v) XXII° 1. Et ostendit mihi fluvium aque vite in libro isto infra partem eius de libro vite."

[Z Correctoria chybí na začátku velká část. Dochovaný text začíná neúplně poznámkami k Numeri cap. 9 a pokračuje bez přerušení až do poslední kapitoly Apokalypsy, ale ze Starého Zákona nejsou do Correctoria pojaty knihy: Tobias, Iudith, Sapientia, Ecclesiasticus, Baruch, I-II Machabeorum. V Novém Zákoně po evangeliích Epistolae Pauli, pak Actus.

(b) 81v-82v: Expositiones verborum graecorum et hebraeorum.

"Quoniam quedam glose mencionem faciunt de literis et vocabulis hebreis et grecis et interdum de casibus grecis et huius ignorancia a latinis, ad instruccionem nostrorum latinorum, quot sint litere in utraque lingua predictarum et nomina earum describemus et vocabula illa in glosis reperta iuxta ordinem librorum Bibliae et capitulorum eorundem prout brevius poterimus, exponemus. Aput Hebreos sunt XXII litere, aput Grecos XXIII ... Nomina literarum grecarum et ordo talis est ... (82r) Nunc autem ad vocabula exponenda accedemus. Glo. IIII° sunt. Historia denominata ab historin(!), quod est ludere, allegoria ab allos" x "Gen. 27 (33). Expavit Ysaac stupore, glo. ut quedam" |||.

[Oddíly psány jediným písařem, na začátcích knih modré nebo červené kapitálky s jednoduchým filigránem v opačné barvě, červené nebo modré paragrafy, na okraji číslování kapitol. Na 82v dole mladší rukou XV. st.: "Paní svathá Máří".]

83r-84v: prázdné, na 84v kresba olůvkem (P. Maria vedoucí Ježíška)

(c) 85r-132r: Vocabularius biblicus. "Angelus est Christus vel Spiritus sanctus, videlicet in evangelio lohannis (5,4). Angelus descendebat in piscinam ... Anima humana propter diversas efficiencias suas" x "Saxum est Christus, ut in cantico Deuteronomii (32,13), oleumque de saxo durissimo ... Securis est Christus, ut in evangelio (Mt 3,10, Lc 3,9). Securis ad radicem arboris posita ... contra Deum, qui sanctitatem, quam habet, contulit ei."

[Psáno dalším písařem ve dvou sloupcích s rubrikami, červenými a modrými kapitálkami, u začátku jednoduchá malovaná iniciála.]

Textová jednotka


Vnější popis

Psací látka

Pergamen

Rozsah: 132 ff. ( Rozměry: 22,5 × 16 cm )

Popis výzdoby

Výzdoba :

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené bílou kůží, zbytky spon. Na přední desce nápis: "Correctorium super Bibliam et exposiciones quorundam vocabulorum".

Doplňková informace

Literatura

Boháček, M. - Čáda, F., Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Köln 1994


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 132 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu