Glosa super epistolas canonicas; De peccatis; Breviarium magistri Hugonis de tabernaculo federis; Origenis Homiliae XXVI in librum Iosue interprete Rufino
sign. M I 278
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M I 278

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

Glosa super epistolas canonicas; De peccatis; Breviarium magistri Hugonis de tabernaculo federis; Origenis Homiliae XXVI in librum Iosue interprete Rufino

Autor

Rufinus Aquileiensis

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

XII., XIII., XIV. stol.

Materiál

pergamen

Rozměry

21 x 14 cm

Rozsah

216 ff.

Poznámky

Skladba: (a, 1. pol. XIV. stol.) 5.IV + I (f. 42) + (b, 2. pol. XIV. stol.) 2.IV + 1.VII - 2 listy (f. 70) + (c, 2. pol. XII. stol.) 3.IV + I + 1 list (f. 97) + (d, 2. pol. XIII. stol.) 1.III + 1 list + 14.IV (f. 216).

Pět písařů podle oddílů, v oddíle (a) dva: první končí na poslední stránce 4. kvaternu, druhý začíná 5. kvaternem.

Vazba: dřevěné černě zabarvené desky, bílý hřbet.

Dřívější vlastník - na f. 1r zápis Liber domus Vallis Iosaphat ord. Carth. In Dolan. Concessus rectori scolarum in Fulneck, zbytek odříznut.

Základní informace

Zpracováno podle katalogu rukopisů VKOL: Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994, č. 99.

Rozpis obsahu

1r-42r: [a] "Glosa super epistolas canonicas. Iacobus sanctum instruit clerum de cultura celestium preceptorum" ... x ... "Et verbum, quod audistis a me et an"

[Výklad k epištolám sv. Jakuba, Petra a Jana]

42v: [prázdné]

43r-69v: [b] De peccatis. "Malum triplex est, videlicet culpe, pene dampni ... De diffinicione peccati cap. II. Post malum in genere sequitur de malo culpe in specie" ... x ... "De peccato in Spiritum sanctum, cap. XXIII. Quamvis omne peccatum ... non quod dimitti non possit, sed quod raro dimittitur aut vix in hoc"

70r: [prázdné]

70v: "Omnia debet homo claudere termine bono"

[Drobné latinské poznámky XIV. stol.]

71r: "Consuetudo scripture est frequentiam sanctorum operum generali laude nonnumquam extollere" etc. "Cortex mori coctus aquis lumbricos eicit" etc.

[Dvě drobné poznámky rukama XIII. stol. Pod tím rukou XIII. stol.: "Viginti septem oves et angnos duodecim domine de Erphort]

71v-97v: [c] "Incipit breviarium magistri Hugonis de tabernaculo federis. Auxiliante Dei gratia et Domini nostri Iesu Christi de tabernaculi constructione locuturi" ... x ... "Positum autem erat hoc candelabrum in tabernaculo extra velum ex parte australi contra mensam"

[Za nedokončeným textem přípisek rukou XIV. stol.: "Deus in auditorium"]

98r-216v: [d] Origenis Homiliae XXVI in librum Iosue interprete Rufino. "In Iesu Nave prefatio Hieronimi [recte Rufini] presbiteri ad Cromantium. In divinis voluminibus refertur, quod ad instructionem tabernaculi unusquisque pro viribus suis obtulerit ... [99v] De principio Iesu Nave et de eo quod scriptum est venit Amalech" ... x ... [213v] "In superioribus quidem dictum est quia fili Israel ... [216v] et ubi est verus Israel in Christo Iesu domino nostro, qui est gloria et imperium in sec. sec. amen. Expliciunt oratiuncule viginti sex in Iesu Nave Origenis Adamantii."

Literatura

Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994, č. 99.

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Cambo 4x5"

Objektiv: Rodenstock ApoSironar 180 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení Grigul, IR filtr

Skenovací stěna: BetterLight 6000

Expozice: 60 ms

Využití CCD pole: 87%

Balance bílé: R295, G140, B350

Programy:

Snímání: BetterLight DCS 4.2

Zpracování: Photoshop 6.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: gretag.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP030917BL.icc

Tistěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tistěné tabulky, měřítka a dokumentu: hexa.jpg

Tabulka je ulozena v NK ČR nebo je přilozena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do vsech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vlozen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vlození profilu.

Rozlisení a kvalita ulození obrazových souborů dle Photoshop 6.0

Excellent: rozlisení: 350 DPI, komprese 10

Normal: rozlisení: 135 DPI, komprese 10

Preview: rozlisení: 24 DPI, GIF

Gallery: rozlisení: 8 DPI, GIF

Pracovistě: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 216 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu