Unum de quatuor
sign. M I 354
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]

Bibliografický popis

Uložení

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: M I 354

Záhlaví

Titul: Unum de quatuor

Autor:

Jazyk textu: lat

Poznámka: Dřívější vlastník: podle ex libris na předním přídeští se znakem "Nicolaus Pol, Doctor 1494", (1r) "Pro conventu Brunensi ad s. Mariam Magdalenam 1669."; Dřívější signatury: "2 VIII 42" a "II h 42".

Datace: 1. pol. 14. st.

Rozpis obsahu

Přehled

[Podle staré foliace (asi z 15. st.), která odpovídá nynějším foliím 1-233, je mnoho listů vytrženo]

[Oddíly jsou uváděny malými iniciálkami a rozvilinami, barevnými a často bohatě zlacenými. Jen oddíly (b) a (c), připsané později jinou rukou, jsou bez výzdoby]

Ir-XVr: Registrum operis subsequentis ordine alphabetico.

XVv: prázdné

(a) 1r-232v: Unum de quatuor. ||| (1a) "cob autem genuit Iudam et fratres eius" (Mt 1,2) x Iohannes vicesimo primo ... qui scribendi sunt, libros. Explicit Unum de quatuor" |||.

[Text značně poškozen vytrháním listů]

(b) 234r-238v: Initia pericoparum.

(c) 239r-242r: Versus memoriales de vita Christi. "Est liber hic Cristi. Cum desponsata Maria. Cum natus Betlehem" x "Sic volo tu me."

242v-243v: prázdné

Textová jednotka


Vnější popis

Psací látka

pergamen

Rozsah: XV + 243 ff. ( Rozměry: 15,5×10 cm )

Popis výzdoby

Výzdoba :

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené hnědou kůží zdobenou slepotiskem, bílý hřbet, zbytky spon.

Doplňková informace

Literatura

Boháček, M. - Čáda, F., Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Köln 1994.


Na digitalizaci dokumentů se podílely: AiP Beroun s.r.o., Elsyst Engineering, Ústav pro klasická studia AV ČR.
Sponzorem a přispěvovatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 247 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ] [ 003 ] [ 004 ] [ 005 ] [ 006 ] [ 007 ] [ 008 ] [ 009 ] [ 010 ] [ 011 ] [ 012 ] [ 013 ] [ 014 ] [ 015 ] [ 016 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu