Diurnale (breviarium pro diurnis horis) Ordinis Cartusiensis
sign. M I 363
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M I 363

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

Diurnale (breviarium pro diurnis horis) Ordinis Cartusiensis

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Místo vydání

Střední Evropa (Švýcarsko ?)

Rok vydání / zhotovení

počátek 14. století

Materiál

pergamen

Rozměry

12,5 x 8,5 cm

Rozsah

III + 355 ff., f. 1 bis (f. 1 bis je zbytek vyříznutého folia u hřbetu), f. 149 chybí

Iluminace

7 figurálních iniciál, 1 ornamentální iniciála. Červenomodré iniciály typu fleuronné tvořené palmetami, akantoidy a kroužky.

Figurální iniciály:

8r: B(eatus vir), král David na trůně, hrající na harfu, 5,5 x 4 cm

30v: D(ominus illuminatio), sv. František s knihou a holí zakončenou křížem, 3 x 3,5 cm

45v: D(ixi custodiam), sv. František se stigmaty, 3 x 3 cm

58v: Q(uid gloriaris), archanděl Michael bojující s drakem, 5 x 4 cm

73v: S(alvum me), modrý drak, 3 x 3 cm

91v: E(xultate), královna, 3,5 x 3 cm

107r: C(antate), dvouhlavý červený drak, 3,5 x 3 cm.

Ornamentální iniciály:

123v: D(ixit), 3 x 3 cm.

Drobné perokresby:

304v: květina,

315v:,

317v: hlava.

Notace

Notace kvadratická, rombická, gotická

Poznámky

Vazba: dřevěné desky potažené bílou kůží zdobenou slepotiskem, renesanční, na hřbetě papírový štítek: h 51, dochována 1 přezka kování.

Kalendář: Vzhledem k později připsaným svátkům sv. Havla a sv. Konráda lze za možné místo vzniku rukopisu považovat dnešní Švýcarsko.

Základní informace

Zpracovala Jana Hrbáčová.

Rozpis obsahu

Jedná se o konvolut vzniklý svázáním hlavního rukopisu (dnešní fol. 1-7 a 190-355) a dalších dvou skupin složek jiného původu (dnešní fol. 8-174 a 175-189).

1r-6r: [a] Calendarium

Původně druhý list kalendáře (únor a březen) vytržen. Kalendář neobsahuje české zemské patrony, klasifikace svátků odpovídá kartuziánskému řádu (festa "candelarum" a "capituli").

6v: prázdné

7r-7v: [b] "Incipit agenda mortuorum" etc.

Na tomto místě jen vespera a neukončená matutina, pokračování je v konvolutu zařazeno jako fol. 190r-195v.

8r-158v: [c] Psalterium usui liturgico in marginibus accomodatum.

Na fol. 8r začíná první skupina složek, která byla připojena k hlavnímu rukopisu. Jiný písař, iluminace (viz výše). Žalmy v biblickém pořadí s nadpisem "Psalmus David". Antifony odpovídají kartuziánskému ritu a jsou připojeny v pozdějších dodatcích (většinou dole) na okraji. Notace původně kvadratická, vzápětí smíšená s rombickou a gotickou. V dodatcích příležitostně bližší údaje ohledně liturgického užití žalmu.

158v-174r: [d] Cantica officii diurni.

174v: prázdné

175r-186r: Cantica officii nocturni.

Foliem 175r začíná druhá připojená část, která pochází od jiného písaře a podle obsahu nepatří k Diurnalu.

186r-189r: [e] Ad officium per hebdomadam consignatio inceptionum.

Tentýž písař jako v předchozím případě.

189v: prázdné

190r-195v: [f] "Agendae mortuorum" continuatio.

Napsáno stejným písařem jako počátek tohoto oficia na fol. 7r-7v.

195v-209r: [g] "Incipiunt ympni de tempore et de sanctis" etc.

209r-304v: [h] Officia diurna de tempore.

Svátek Nejsv. Trojice není zaznamenán.

304v-338v: [i] Officia diurna de sanctis.

Od sv. Ondřeje po sv. Saturnina.

338v-340v: [j] "In dedicacione" etc.

340v-349r: [k] Commune sanctorum.

349v-350r: [l] "Suffragia ad laudes et ad vesperas"

Suffragia: de s. Cruce, de s. Maria, de s. Ioanne Baptista, de Omnibus sanctis.

350r-351v: [m] "Incipiunt lecciones estivales" per hebdomadam.

351v-354v: [n] Letania.

Za jménem sv. Řehoře malým písmem: "S. Ieronime, ora pro nobis".

354v-355r: [o] Benedictiones matutinales.

355v: prázdné

Literatura

M. Boháček, F. Čáda: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Böhlau 1994, č. kat. 160, s. 312-313.

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Cambo 4x5"

Objektiv: Rodenstock ApoSironar 180 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení Grigul, IR filtr

Skenovací stěna: BetterLight 6000

Expozice: 60 ms

Využití CCD pole: 100%

Balance bílé: R295, G140, B350

Programy:

Snímání: ViewFinder 5

Zpracování: Photoshop 6.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: gretag.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP030923BL.icc

Tištěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tištěné tabulky, měřítka a dokumentu: hexa.jpg

Tabulka je uložena v NK ČR nebo je přiložena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do všech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vložen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vložení profilu.

Rozlišení a kvalita uložení obrazových souborů dle Photoshop 6.0

Excellent: rozlišení: 360 DPI, komprese 12

Normal: rozlišení: 135DPI, komprese 10

Preview: rozlišení: 48 DPI, GIF

Gallery: rozlišení: 17 DPI, GIF

Pracoviště: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 355 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ] [ 281 ] [ 291 ]
3xx: [ 301 ] [ 311 ] [ 321 ] [ 331 ] [ 341 ] [ 351 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ] [ 003 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu