Malogranati libri III.
sign. M II 148
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]

Bibliografický popis

Uložení

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: M II 148

Záhlaví

Titul: Malogranati libri III.

Autor:

Jazyk textu: lat

Poznámka: Dřívější vlastník: (165r) "Liber domus Vallis Josaphat, ordinis Carthusiensium in Dolanz(!) prope Olomucz || per Dominum Stephanum Olomucensem vicarium pro anima cuiusdam sacerdotis domini lohannis, qui eundem librum legavit Cartusiensibus.". (166r) "Liber Vallis Josaphat ord. Cartus. in Dolanz ||| qui obiit anno Domini M° III°XXXX°, qui fuit annus jubileus. Sepultus in Reatina civitate prope Romam. Orate pro eo, Amen"; Dřívější signatury: "2 IV 20" a " II d 20".

Datace: 2. pol. 14. st.

Rozpis obsahu

Přehled

Skladba: 1 list (Fol. 1) + 1.VI + 1.VII + 2.VI + 1.VII (Fol. 64) + 8.VI + 1.II (Fol. 164) + 1.VI + 4.VII + 1.III + 1.VII - 1 list. + 1.VII + 1.VIII + 1.VII + 1.VIII + 1.VI (Fol. 323) + 1.III + 1.VII (Fol. 343) + 1.VI - 1 list (Fol. 354). Písaři podle skupin složek. Na prvních dvou skupinách (f. 64, f. 164) první a druhá kniha oddílu (a), na 3. skupině (f. 323) 3. kniha a začátek oddílu (b), který je dokončen v posledních dvou skupinách.

1r-v: Původní prvé fol. kodexu, které bylo už v XV. st. nahrazeno dnešním fol. 1.

(a) 1r-318r: Malogranati libri III. "Incipit primus liber Malogranati. Sequitur tabula eiusdem libri primi ... Notandum, quod opus subsequens seu liber sive tractatus intitulatur Malogranatum, qui tractat de triplici statu religiosorum ... (1v) Sancta Trinitas" x "qui diligunt Iesum. Ad que inenarrabilia bona eterne glorie perducat nos Dominus noster Iesus Christus, qui cum Patre ... amen."

[Konec prvé knihy fol. 64r: "Explicit primus liber sive tractatus Malogranati, qui est de statu incipiencium. Anno Domini M° CCC° XCIII° in festo sancti Anthonii martiris (13.VI.1393) hora XXIIa finitus est." Konec druhé knihy fol. 164 bez zvláštních údajů; připojen přípisek "Nota puncta, ut plurimum occurencia in interdicto." Rukopis třetí knihy zřejmě starší než první dvě, srovnej výše vlastnické zánzamy na fol 165r a 166r]

(b) 318v-354r: "Incipit (Rodulphi de Bibraco) tractatus de (Septem) itineribus eternitatis. Eum, qui venit ad me, non eiciam foras. lo. 6° (37). Augustinus in libro de cognicione vere vite dicit" x "ad quam domum eternitatis nos perducat, conducat et inducat, qui est trinus et unus Deus in eternum benedictus amen. Et sic est finis etc."

Textová jednotka


Vnější popis

Psací látka

Papír

Rozsah: I + 354 ff. ( Rozměry: 30×21 cm )

Popis výzdoby

Výzdoba :

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené černě zbarveným pergamenem, bílý hřbet.

Doplňková informace

Literatura

Boháček, M. - Čáda, F., Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Köln 1994.


Na digitalizaci dokumentů se podílely: AiP Beroun s.r.o., Elsyst Engineering, Ústav pro klasická studia AV ČR.
Sponzorem a přispěvovatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 355 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ] [ 281 ] [ 291 ]
3xx: [ 301 ] [ 311 ] [ 321 ] [ 331 ] [ 341 ] [ 351 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu