Evangelia secundum Marcum, Lucam et Ioannem cum prologis
sign. M II 160
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M II 160

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

Evangelia secundum Marcum, Lucam et Ioannem cum prologis

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

1. pol. XII. století

Materiál

pergamen

Rozměry

27 x 19 cm

Rozsah

78 (recte 79) ff., f. 78 bis (jako f. 78 bis označena uvolněná horní polovina folia dodatečně přilepená k f. 78). F. 38 rovněž uvolněno z vazby.

Iluminace

Celostránkové iluminace ve zlacených pravoúhlých rámech:

21r: v románské arkádě apoštol Lukáš držící svitek a pisátko

21v: Q(uoniam), malovaná zlacená iniciála

56r: v románské arkádě apoštol Jan s knihou

56v: I(n principio), malovaná zlacená iniciála.

Notace

Neumy.

Poznámky

Původní začátek kodexu ztracen.

Vazba poškozena, bílý kožený pokryv pouze na zadní desce, bez spon.

Dřívější vlastník: na f. 1r rukou XVIII. stol. zápis: Conventus Olomucensis ad s. Iacobum.

Evangeliář byl používán také pro liturgii, jak dokládají obvyklé značky v pašijích (ff. 15v-17r, 49r-52v, 75r-77r) a neumami zapsaný nápěv Lukášovy genealogie pro officium o Epifanii (ff. 25v-26r).

Základní informace

Zpracováno podle katalogu rukopisů VKOL: Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994, č. 289.

Rozpis obsahu

1r-78r: Evangelia secundum Marcum, Lucam et Ioannem cum prologis

1r-78r: /// "habens et non sicut scribe. Et erat in synagoga eorum homo in spiritu immundo" ... x ... "qui scribendi sunt, libros. Explicit evangelium secundum Iohannem."

78v: [vacuum]

Literatura

Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994, č. 289.

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Cambo 4x5"

Objektiv: Rodenstock ApoSironar 180 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení Grigul, IR filtr

Skenovací stěna: BetterLight 6000

Expozice: 60 ms

Využití CCD pole: 100%

Balance bílé: R295, G140, B350

Programy:

Snímání: ViewFinder 5

Zpracování: Photoshop 6.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: gretag.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP030917BL.icc

Tištěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tištěné tabulky, měřítka a dokumentu: hexa.jpg

Tabulka je uložena v NK ČR nebo je přiložena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do všech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vložen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vložení profilu.

Rozlišení a kvalita uložení obrazových souborů dle Photoshop 6.0

Excellent: rozlisení: 350 DPI, komprese 12

Normal: rozlisení: 115DPI, komprese 10

Preview: rozlisení: 24 DPI, GIF

Gallery: rozlisení: 8 DPI, GIF

Pracoviště: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 79 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu