Glossa in Evangelia Lucae et Ioannis
sign. M II 161
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M II 161

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

Glossa in Evangelia Lucae et Ioannis

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

1. pol. XIII. stol.

Materiál

pergamen

Rozměry

27 x 19 cm

Rozsah

I + 200 + I ff.

Iluminace

Počátky prologů a evangelií uvozují iniciály, obsahující vedle úponkových zoomorfních a vegetabilních detailů též archaizující prvky pásku a pletiva. Konturu zlatých iniciál tvoří silná černá čára, tvarové jemnosti jsou vykresleny subtilní čarou. Tento způsob byl do dílenské praxe v Olomouci uveden malíři Hildebertem a Everwinem, jejich tradici se blíží též iluminátor evangelijní glosy (Friedl).

1v: iniciála "L"ucas.

2v: iniciála "Q"uoniam.

3r: iniciála "F"uit.

117r: iniciála "H"ic est.

119r: iniciála "I"n principio.

Poznámky

Vazba pochází z 19. stol., lepenkové desky jsou potažené hnědým papírem, hřbet z bílé kůže.

Psáno jedním písařem, od fol. 2r text ve třech sloupcích: uprostřed text evangelia s interlineární glosou, vpravo a vlevo marginální glosy, někdy ještě dělené do dalších sloupců.

Anotace

Text na ff. 1v-2r je Praefatio falso adscripta Beato Hieronymo Presbytero in Evangelium secundum Lucam (Sancti Eusebii Hieronnymi Stridonensis presbyterii operum mantissa sive tomus undecimus... Verona 1742, sl. 833-834). Po předmluvě následuje komentář k Lukášovu evangeliu, text na pravé straně folia se částečně shoduje s textem Pseudohieronyma: Expositio in evangelium secundum Lucam (op. cit., sl. 763-773) (viz Petrů).

Základní informace

Zpracováno na základě soupisu rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci (Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994, s. 514, 515).

Rozpis obsahu

Ir: [nápis Glossa in Evangelium SS: Lucae & Ioannis]

Iv-1r: [vacua]

1v-116v: Evangelium secundum Lucam cum prologo et glossa ordinaria.

1v-2r: Prologus in Lucam [Monarchianus]. Lucas, nacione Syrus Antiochensis, arte medicus ... x ... quam fastidientibus prodesse.

2v-116v: [Textus.] Quoniam multi conati sunt ... x ... laudantes et benedicentes Deum.

2v-116v: [Glossa ordinaria in Lucam additionibus aucta. Proemium.] Beda. Lucas de omnibus, que fecit Iesus ... Ambrosius. Titulus [recte: Vitulus] sacerdotalis hostia ... x ... in laude Dei et benediccione concludit.

117r-200r: Evangelium secundum Ioannem cum prologis et glossa ordinaria.

117r-118v: Prologus in Iohannem [Monarchianus]. Hic est Iohannes Evangelista ... x ... Deo magisterii doctrina servetur.

119r-200r: [Textus.] In principio erat verbum ... x ... qui scribendi sunt, libros.

117r-200r: [Glossa ordinaria in Ioannem additionibus aucta. Proemium.] Omnibus divine Scripture paginis ... Contra eas, qui propter temporalem Christi nativitatem ... x ... neque nubent, neque nubentur.

200v-Iv: [vacua]

Literatura

Friedl, A.: Moravská knižní malba XI. až XVI. stol. Brno 1955, s. 17.

Petrů, E.: Z rukopisných sbírek Universitní knihovny v Olomouci. Praha 1959, s. 30.

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Cambo 4x5"

Objektiv: Rodenstock ApoSironar 180 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení Grigul, IR filtr

Skenovací stěna: BetterLight 6000

Expozice: 60 ms

Využití CCD pole: 87%

Balance bílé: R295, G140, B350

Programy:

Snímání: BetterLight DCS 4.2

Zpracování: Photoshop 4.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: AIP010910BL_Gretag Macbeth_0.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP011109BL.icc

Tištěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tištěné tabulky, měřítka a dokumentu: AIP010910BL_tableH_s.jpg

Tabulka je uložena v NK ČR nebo je přiložena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do všech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vložen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vložení profilu.

Rozlišení a kvalita uložení JPG dle Photoshop 6.0

Excellent: rozlišení: 338 DPI, komprese 10

Normal: rozlišení: 160 DPI, komprese 10

Preview: rozlišení: 34 DPI, GIF

Gallery: rozlišení: 10 DPI, GIF

Pracoviště: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 200 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx:
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ]
Zadní předsádka: [ 001 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu