[Žaltář a Nový zákon Petra Švehly z Hoříněvsi]
sign. M II 47
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M II 47

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

[Žaltář a Nový zákon Petra Švehly z Hoříněvsi]

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

konec XV. stol. (1496)

Materiál

papír

Rozměry

28,5 cm x 21 cm

Rozsah

371 ff.

Iluminace

Rubrikace; první písmena v prvních řádcích jednotlivých stran vyčnívají a jsou zdobena v Žaltáři žlutě, v Novém zákoně červeně.

Malované ornamentální iniciálky s rozvilinami:

8va: iniciála H(ospodin)

24vb: iniciála S(spasenie)

31vb: iniciála V(eseltež)

38vb: iniciála Z(pievajte)

46ra: iniciála R(zekl)

65ra: iniciála M(nozí)

67vb: iniciála K(niha)

100ra: iniciála P(očátek)

121rb: iniciála B(yl)

162rb: iniciála V(počátku)

194va: iniciála P(avel)

211rb: iniciála P(avel)

227ra: iniciála P(avel)

238va: iniciála P(avel)

244va: iniciála P(avel)

250rb: iniciála P(avel)

254va: iniciála P(avel)

258rb: iniciála P(avel)

259ra: iniciála P(avel)

262ra: iniciála P(avel)

264rb: iniciála P(avel)

268vb: iniciála P(avel)

272ra: iniciála P(avel)

273rb: iniciála P(avel)

274ra: iniciála R(ozličnie)

287rb: iniciála P(ravi)

332ra: iniciála J(akub)

336rb: iniciála P(etr)

340vb: iniciála S(imon Petr)

344ra: iniciála C(ož jest)

348rb: iniciála S(tarší)

348vb: iniciála S(tarší)

349ra: iniciála J(idáš)

350vb: iniciála Z(jevenie)

Poznámky

Vazba: dřevěné desky potažené hnědou kůží zdobenou slepotiskem, dochovány dvě spony, kovové ozdoby.

Text psán ve dvou sloupcích.

Původce rukopisu je určen zápisem na f. 63r. Vzhledem k datu uvedenému v kolofonu nelze písaře rukopisu Petra Švehlu z Hoříněvsi ztotožňovat s Petrem de Horziues, který je doložen jako rektor pražské školy u Panny Marie na Louži v letech 1379 a 1381 (Boháček-Čáda).

Anotace

Rukopis je opisem prvotisku (Kyas). Text Nového zákona se řadí ke IV. redakci biblických rukopisů.

Základní informace

Zpracováno na základě soupisu rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci.

Rozpis obsahu

Přední přídeští: [Meditationes de passione Christi]

Přední přídeští: Bene Christus hilariter passus: ve superbis, qui coram agno non cadunt ... x ... gracias tibi ago, Domine Iesu Christe, quia ianus tuas ingredi merui.

1ra-63ra: Žaltář [začátek ztracen]

1ra-63ra: Bože mój nebo ty jsi zbil zbil [!] všechny, jenž mi se zprotivili bez příčiny ... x ... Žalm CL a poslední ... všeliký duch chval Hospodina. Finitus liber Psalterii per Petrum, dictum Ssvehla de Horziniewes, Annorum Domini LXXXXVI°, feria II ante b. Marie Virginis Nativitatem.

63rb-64vb: [prázdná]

65ra-370r: [Nový zákon]

65ra-370r: Předmluva svatého Jeronýma na Zákon Nový. Mnozí že jsú byli, kteříž čtenie spisovali ... Počíná se čtenie sepsané od svatého Matúše, evangelisty Pána našeho Ježíše Krista. Prvnie kapitola, kteráž k velmi utěšeným věcem nás napomíná etc. Kniha narozeného Ježíše Krista. ... x ... milost Pána našeho Ježíše Krista všem Vám. Amen.

370v-371v: [prázdná]

Zadní přídeští: [Expositionis Psalterii fragmentum]

Zadní přídeští: Diminute sunt veritates operum et verborum a filiis hominum, id est ab habitatoribus terre. Vana locuti sunt unusquisque ad proximum suum mutuo se exhortantes

Literatura

Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994, č. 198.

Kyas, V.: Dobrovského třídění českých biblických rukopisů ve světle pramenů. In: Josef Dobrovský 1753-1953. Sborník studií k dvoustému výročí narození. Praha 1953.

Petrů, E.: Z rukopisných sbírek Universitní knihovny v Olomouci. Praha 1959.

Tille, V: Seznam českých rukopisů c. k. studijní knihovny v Olomúci. Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 4, 1895.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 371 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ] [ 281 ] [ 291 ]
3xx: [ 301 ] [ 311 ] [ 321 ] [ 331 ] [ 341 ] [ 351 ] [ 361 ] [ 371 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu