Heubtartikel Christlicher Lere
sign. M III 18
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M III 18

Místo uložení

Státní vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Státní vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

Heubtartikel Christlicher Lere

Autor

Melanchthon, Philipp

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

1552/1553

Materiál

papír

Rozměry

34 x 22,5 cm

Rozsah

796 ff.

Poznámky

Vazba: dřevěné desky, kožené spony s kováním. Na přední i zadní desce zachován pás koženého pokryvu zdobeného slepotiskem. V šestihranných balkonech s popsaným hrazením jsou pod sebou zobrazeny čtyři alegorické figury: IVSTICIA, má v pravé ruce váhy, v levé meč( LVCRECIA, probodávající se dýkou, postava s iniciálami vazače knihy - CH VENVS, držící šíp( PRVDEN(CIA), držící zrcadlo. Autograf byl restaurován v březnu roku 1960. Rukopis původně patřil neznámému majiteli, u něhož je podle zápisu na počátku svazku známo pouze křestní jméno Johannes (Iohannes) a který roku 1600 daroval Melanchthonův autograf Eliasi Hutterovi (1553-1602), orientalistovi a vydavateli norimberské polyglotty. Brzy po roce 1600 se rukopis stal součástí sbírky Ferdinanda Hoffmanna z Grünpühelu (1540-1607), jehož ex libris je přilepeno na foliu 2b. Později se dílo dostalo do knihovny brněnských jezuitů, v roce 1782 byl převeden do tehdejší císařsko-královské knihovny v Olomouci. Skutečnost, že se jedná o Melanchthonův autograf potvrdil roku 1875 H. E. Bindseil, který rovněž objasnil i vztah rukopisu a tištěného wittenberského vydání z roku 1558.Bindseil zjistil, že Melanchthon při první a druhé korektuře německého překladu dodaného Justusem Jonasem do textu téměř nezasahoval, naopak při třetí kontrolei roku 1553 text kompletně přepracoval.Tuto přepracovanou verzi zachycuje právě olomoucký autograf, tištěná podoba nového zpracování byla vydána ve Wittenbergu u Veita Creutzera roku 1553 pod titulem Heubtartikel Christlicher Lere / im latin genandt/ Loci Theologici/ Etwa von Doctore Justo Jona in Deutsche sprach gebracht/ jetzund aber im M.D.LIII. jar./ von Philipoo Melanthon widerumb durchsehen. Olomoucký rukopis je pouze prvním dílem tiskové předlohy wittenberského Heubartikel z roku 1553, obsahuje tři pětiny z celkového rozsahu textu: předmluvu a text od kapitoly Von Gott po kapitolu Von den Sacramenten - tento úsek je posledním oddílem, jehož znění, ve srovnání s Jonasovým vydáním, Melanchthon upravoval. Druhou část díla, vymezenou kapitolami Von der Tauffe až Von Weltlicher Oberkeit, Melanchthon už nepřepracovával. V rukopise chybí předmluva s věnováním Anně Camerariové datovaná 24. únorem 1553, zahrnutá do pozdějších vydání, a text Über Gott und die trinitarischen Personen. Mezi dnes na sebe navazujícími stránkami 287 a 288 chybí kapitola Von der Erbsund, mezi složkami 40 a 41 (listy 329 a 330) chybí kapitola Das erst gebott in den zehen gebotten. Na mnohých místech rukopisu lze rozpoznat, že Melanchthon dodával text do tiskárny po jednotlivých na sebe navazujících odstavcích - na jednotlivé složky psal jména příjemců: Veita Creutzera a Conrada Rühela.Tito adresáti nebo spolupracovníci si v předloženém rukopisu označovali červenou tužkou začátek nových tiskových stran, v případě že tak neučinil sám Melanchthon (často červeným inkoustem). Srovnáním rukopisu s tiskem je patrné, že textové úpravy se často týkaly jen jednotlivých písmen a od strany 297a se objevují na četných místech (především listy 297-332, 414-423, 650-653 a 662-672) jsou zaznamenány v rukopise téměř vždy tenkými perem nebo tmavším inkoustem jinou rukou.Tyto textové "korektury" se však dají rozlišit často jen důkladnějším sledováním Melanchthonových individuálních poznámek (černohnědým a někdy i červeným inkoustem). Je rozpoznatelné, že druhá ruka psala i v klíčových pasážích blej nebo holz vedle odstavců, jejichž iniciály měly být při tisku vyryty do olova nebo do dřeva.Třetí ruka zaznamenávala doplňující značení - jednak k Melanchthonovým dodatečným škrtům (list 437a), nebo pro srozumitelnost při vkládání chybějících částí(list 495b). Melanchthon psal poznámky na přeložené, k sobě připevněné fóliové papírové archy, převážnou část takto tvořených souborů sám čísloval. V každém archu je na jednom z listů filigrán, druhý je bez filigránu. Celý text je napsán gotickou kurzívou. Volný okraj, který Melanchthon nechával po krajích stran, byl později seříznut.

Základní informace

Zpracováno na základě monografie, kterou připravuje Institut pro církevní dějiny Univerzity Christiana Albrechta v Kielu - Katedra profesora Dr. Dr. Johannese Schillinga a vědecký spolupracovník této katedry Ralf Jenett.

Rozpis obsahu

V následujícím schématu jednotlivých jsou jednotlivé listy označeny písmenem E, vložené dvojlisty písmenem D, pokud byly dvojlisty vytvořeny sekundárně slepením dvou listů, jsou pak tyto dva jednotlivé listy spojeny závorkou. V případě složek 9, 59, 60 jsou označena dvě spojení, ve složkách 59 a 60 je jedno z nich podmíněno vložením mezisouboru ("a" nebo "b"), ve složce 9 vzniklo toto spojení až při vázání knihy, ke složce 69 byla pouze přilepena další existující složka 69a, ze dvou na sebe položených dvojlistů. Hvězdička (() značí, na kterých listech jsou filigrány. Vlastní text Loci communes začíná až druhou složkou rukopisu, na prvních čtyřech listech (1. složka) se objevují vlastnické přípisky: na listě 0b je poznamenáno, že autograf náleží k dědictví po Eliasi Hutterovi, na listě 1a je označen původní vlastník rukopisu Iohannes, pod tímto jménem je jinou, pravděpodobně Hutterovou rukou poznamenáno: ...dono dedit Eliae Huttero germano /anno 1600. Norimbergae/ Antidori loco. Na listě 2a je zapsána signatura, pod kterou je autograf v současné době uložen, na listě 2b je nalepeno ex libris Ferdinanda Hoffmana z Grünpühelu, list 3 zůstal prázdný Složka 1

*[0]/ 3

1/2*

Složka 2

*4/11

*5/10

6/9*

*7/8

Složka 3

*12/17

13/16*

14/15*

Složka 4 *18/23 *19/22 20/21* Složka 5 *25/38 26/37* 27/36* *28/35 *29/34 30/33* *31/32Složka 6

40/55*

41/54*

*42/53

*43/52

*44/51

*45/50

46/49*

47/48*

Složka 7

*56/65

57/64*

*58/63

59/62*

*60/61

Složka 8

*66/81

*67

68}D

69/80*

70/79*

71/78*

*72/77

73/76*

74/75* Složka 9

*82/94

83 E

*84 E

*85 E}

86 E

87 E

*88/93

*89/92

90/91*

Složka 10

95/98*

*96/97

Složka 11

99/106*

*100/105*

101/104*

*102/103

Složka 12

107/112*

108/111*

*109/110 Složka 13

113/126*

114/125*

*115/124

116/123*

117/122*

*118/121

*119/120

Složka 14

*127/128

Složka 15

*129/132

130/131*

Složka 16

*133/138

134/137*

*135/136

Složka 17

139/144*

140/143*

141/142*

Složka 18

145/148*

*146/147

Složka 19

*149/156

150/155*

151/154*

*152/153

Složka 20

157/163*

162 E

158/161*

*159/160

Složka 21

164/167*

165/166*

Složka 22

168/175*

169/174*

170/173*

*171/172

Složka 23

176/181*

*177/180

178/179*

Složka 24

*182/189

*183/188

184/187*

186/186*

Složka 25

190/201*

191/200*

192/199*

193/198*

*194/197

*195/196

Složka 26

202/211*

*203/210

*204/209

*205/208

206/207*

Složka 27

212/223*

*213/222

*214/221

*215/220

*216/219

*217/218 Složka 28

*224/233

*225/232

226/231*

227/230*

228/229*

Složka 29

*234/245

*235/244

236/243*

*237/242

238/241*

239/240*

Složka 30

246/247*

Složka 31

248/253*

249/252*

*250/251

Složka 32

*254/263

*255/262

256/261*

*257/260

*258/259

Složka 33

*264/275

*265/274

266/273*

*267/272

*268/271

268/270*

Složka 34

276/287*

277/286*

278/285*

279/284*

280/283*

281/282*

Složka 35

288/297*

*289/296

*290/295

291/294*

292/293*

Složka 36

298 E

*299 E}

Složka 37

300/303*

301/302*

Složka 38

*304/313

*305/312

306/311*

*307/310

*308/309

Složka 39

*314/319

315/318*

*316/317

Složka 40

320/329*

*321/328

*322/327

*323/326

*324/325

Složka 41

*330/343

*331/342

*332/341

333/340*

*334/339

*335/338

*336/337

Složka 42

344 E

*345 E}

Složka 43

346/361*

347/360*

*348/359

*349/358

350/357*

351/356*

*352/355

*353/354

Složka 44

362/379*

*363/378

*364/377

365/376*

*366/375

367/374*

*368/373

*369/372

*370/371

Složka 45

380 E

381 E}

Složka 46

*382/387

383/386*

384/385*

Složka 47

*388/405

389/404*

390/403*

*391/402

392/401*

393/400*

394/399*

*395/398

*396/397

Složka 48

406/417*

*407/416

*408/415

409/414*

*410/413

*411/412

Složka 49

418/423*

*419/422

420/421*

Složka 50

428* E

*424/427

*425/426

Složka 51

429/446*

430/445*

431/444*

432/443*

433/442*

*434/441

*435/440

436/439*

*437/438

Složka 52

447/458*

448/457*

449/456*

*450/455

*451/454

*452/453

Složka 53

459/476*

460/475*

*461/474

*462/473

463/472*

464/471*

*465/470

466/469*

467/468*

Složka 54

477/492*

*478/491

479/490*

480/489*

*481/488

*482/487

*483/486

484/485*

Složka 55

493/506*

*494/505

*495/504

496/503*

*497/502

*498/501

*499/500

Složka 56

*507/522

508/521*

*509/520

510/519*

511/518*

512/517*

513/516*

514/515*

Složka 57

523/536*

524/535*

525/534*

526/533*

527/532*

528/531*

*529/530

Složka 58

537/550*

*538/549

*539/548

*540/547

541/546*

*542/545

*543/544

Složka 59

551/572*

*552/571

*553/570

554/569*

*555/568

*556/567

Složka 59a, 59b

557/560* *561/566

558/559* 562/565*

563/564*

Složka 60

*573/590

*574/589

*575/588

*576/587

577/586*

Složka 60a, 60b

*578/579 *580/585

*581/584

582/583*

Složka 61

591/602*

*592/601

593/600*

*594/599

*595/598

*596/597

Složka 62

*603/612

*604/611

*605/610

*606/609

*607/608

Složka 63

613/614*

Složka 64

615/628*

616/627*

617/626*

*618/625

*619/624

620/623*

*621/622

Složka 65

629 E

630 E}

Složka 66

631/641*

632/640*

633/639*

638 E

634/637*

635/636*

Složka 67

*642/647

643/646*

644/645*

Složka 68

648/661*

*649/660

*650/659

*651/658

*652/657

653/656*

*654/655

Složka 69 Složka 69a

662/673*

*663/672

*664/671

*665/670

*666/669

*667/668

Složka 69a

674/677*

675/676*

Složka 70

678/691*

*679/690

*680/689

681/688*

682/687*

*683/686

*684/685

Složka 71

*692/701

693/700*

*694/699

*695/698

*696/697

Složka 72

702 E

703 E

704 E}

Složka 73

705/706*

Složka 74

707/718*

*708/717

*709/716

*710/715

*711/714

*712/713

Složka 75

719 E

720 E}

Složka 76

721/728*

*722/727

*723/726

724/725*

Složka 77

729/736*

730/735*

731/734*

732/733*

Složka 78

*737/749

738/749*

739 E

740/747*

*741/746

742/745*

743/744*

Složka 79

750/763*

751/762*

752/761*

*753/760

*754/759

755/758*

756/757*

Složka 80

*764 E

*765 E

*766 E}

767 E

Složka 81

*768/781

769/780*

770/779*

771/778*

772/777*

773/776*

774/775*

Složka 82

782 E

*783 E}

Složka 83

784/789*

*785/788

786/787*

Složka 84

790/[797]*

*791/796

792/795*

793/794*

Literatura

Saliger, W.: Ph. Melanchthons deutsche Handschrift seiner "loci communes" in der Olmützer Studienbibliothek, in: Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 31 (1880) Schilling, J.: Melanchthons deutsche Dogmatik, in: Der Theologe Mealnchthon, hg.v. Günter Frank, Melanchthon-Shriften der Stadt Bretten 5, Stuttgart 2000, S. 243-257 Schilling, J.: Melanchthons Loci communes deutsch, in:Humanismus und Wittenberger Reformation, hg. v. Michael Beyer u.a., Leipzig 1996, S. 337-352

Technická data o způsobu digitalizace

Digitalizováno scannerem Minolta


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 796 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ] [ 281 ] [ 291 ]
3xx: [ 301 ] [ 311 ] [ 321 ] [ 331 ] [ 341 ] [ 351 ] [ 361 ] [ 371 ] [ 381 ] [ 391 ]
4xx: [ 401 ] [ 411 ] [ 421 ] [ 431 ] [ 441 ] [ 451 ] [ 461 ] [ 471 ] [ 481 ] [ 491 ]
5xx: [ 501 ] [ 511 ] [ 521 ] [ 531 ] [ 541 ] [ 551 ] [ 561 ] [ 571 ] [ 581 ] [ 591 ]
6xx: [ 601 ] [ 611 ] [ 621 ] [ 631 ] [ 641 ] [ 651 ] [ 661 ] [ 671 ] [ 681 ] [ 691 ]
7xx: [ 701 ] [ 711 ] [ 721 ] [ 731 ] [ 741 ] [ 751 ] [ 761 ] [ 771 ] [ 781 ] [ 791 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu