Pontificale (seu potius epitome pontificalis) adiectis aliquot missis specialibus episcopi
sign. M III 4
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M III 4

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

Pontificale (seu potius epitome pontificalis) adiectis aliquot missis specialibus episcopi

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

počátek XV. století

Materiál

pergamen

Rozměry

46,5 x 31 cm

Rozsah

IV + 85 + IV ff., za f. 10 jedno folio vyříznuto

Iluminace

41r: figurální iniciála O(mnipotens) - žehnající Kristus

43r: ornamentální iniciála B(eati)

58r: kánonový list s Ukřižováním

58v: iniciála T(Te igitur) - Kristus vystupující z hrobu

Expresivní styl miniatur pontifikálu je zřetelným důkazem bezprostředního vlivu slezského magického stylu na olomoucké iluminátorské dílny počátkem XV. století (J. Krása). V rámci výzdoby kodexu nejvíce vyniká celostránková miniatura znázorňující Ukřižování. Kompozice je založena na protikladu studených tónů syté modře širokých rámů a vínově rudého pozadí, na němž se uplatňuje šedofialový plášť P. Marie a hráškově zelené roucho sv. Jana. Na této výrazné ploše působí korpus Ukřižovaného poněkud nehmotně svým bledým inkarnátem, pojícím se s okrovou výplní kříže. Nápadným rysem je též figurální typika - protáhlé proporce, poněkud drsné obličeje, které staženými velkými ústy a pohledy směřujícími stranou jako by naznačují vnitřní neklid zobrazených postav. Archaicky působí smyčkovité motivy v drapování oděvů P. Marie i sv. Jana, stejně jako abstraktní pletencovité vzory v širokých lištách rámu.

Notace

V Praefationes a Pater noster dozrávání k české rhombice (flexní rameno ještě není ukončeno rhombou), v Benedictiones použita notace konce XIII. století, zřejmě vlivem předlohy přežívající nota Metensis.

Poznámky

Vazba: bílá kůže zdobená renesančním slepotiskem, jezuitský znak.

Listy 1 - 21 končí neúplnou odpovědí "Sed libera nos a ma(lo)", pokračování na fol. 22r chybí. Listem 22 začínají složky původního kodexu, který je opisem starší předlohy.

Dřívější vlastník - na fol. 1r zápis: Collegii Societatis Iesu Olomucii.

Základní informace

Zpracováno podle soupisu rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994.

Rozpis obsahu

Ir-IVv: [vacua]

1r-20r: Praefationes

Praefationes adhibita septiformi variatione cantus. Secundo loco recentior melodia expresse utpote "prephacio pontificalis" rubricata

20r-21v: Pater noster

Pater noster duplici variatione cantus, ad primam etiam Pax Domini musice adiectum

22r-40v: Functiones maioris hebdomadis ante Pascha necnon benedictiones paschales comestibilium. V litaniích (ff. 38r-40v) se objevují jména domácích patronů: Wenczeslae, Adalberte.

40r-56v: Benedictiones populi in missis episcopalibus

Benedictiones populi in missis episcopalibus per circulum anni. Triplex Humiliate vos ad benediccionem cum notis musicis antecedit.

56v-57v: Ordo missae

Jen texty Gloria in excelsis (druhé s mariánskými tropy) a Credo, následují oblační modlitby se stručným rubrikováním.

58r-62v: Canon missae

62v-82v: Missae speciales de tempore et de sanctis

82v-83v: Suffragia

83v-85v: De lancea Domini officium

Zvláštní mše k svátku zavedenému Arnoštem z Pardubic r. 1355.

85v: Episcopale confiteor

V textu je po obvyklých jménech P. Marie a svatých zapsáno: "sanctis martiribus Vito et Wenczeslao, Adalberto atque Sigismundo". To značí přizpůsobení zvyklostem pražské diecéze, jejímuž ritu ovšem pontifikál neodpovídá. Confiteor, které bylo zřejmě dodatečně připsáno, bylo určeno pro příležitostné vizitace pražského arcibiskupa.

Ir-IVv: [vacua]

Literatura

Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550. Olomouc 1999.

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Special book scanner Cruse CS 145 B

Objektiv: SchneiderDigitar 120/5,6 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení, IR filtr, přídavné osvětlení s difuzním filtrem

Skenovací stěna: Cruse RGB 7078

Expozice: není definovaná

Využití CCD pole: 100%

Balance bílé: celoplošné barevné vyrovnání Cruse

Programy:

Snímání: CSx Cruse color scanner

Zpracování: Photoshop 6.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: gretag.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP020319CR.icc

Tištěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tištěné tabulky, měřítka a dokumentu: hexa.jpg

Tabulka je uložena v NK ČR nebo je přiložena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do všech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vložen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vložení profilu.

Rozlišení a kvalita uložení obrazových souborů dle Photoshop 6.0

Excellent: rozlišení: 350DPI, komprese 8

Normal: rozlišení: 115 DPI, komprese 8

Preview: rozlišení: 24 DPI, GIF

Gallery: rozlišení: 7 DPI, GIF

Pracoviště: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 85 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ] [ 003 ] [ 004 ]
Zadní předsádka: [ 001 ] [ 002 ] [ 003 ] [ 004 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu