[Graduale de tempore ad usum Fratrum Minorum]
sign. M IV 3
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M IV 3

Místo uložení

Státní vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Státní vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

[Graduale de tempore ad usum Fratrum Minorum]

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Materiál

pergamen

Rozměry

50 x 35 cm (knižní blok)

55 x 38 cm (desky)

Rozsah

279 ff. (recte: 280 ff.), dochováno celkem 278 ff. Fol. I částečné, ff. XLVII a CLXXX chybí, mezi ff. CXLVIII a CXLIX perg. pruh s notací, zaměněna foliace u ff. CXCII a CXCI, fol. CCXXXVI bis, fol. CCXXXVII při foliaci vynecháno, za fol. CCLXV chybí listy.

Iluminace

Perokresebné ozdobné iniciálky. Rubrikace. Použit i modrý a zelený inkoust, iniciálky někdy zvýrazněny žlutou barvou, často zdobené lidskými profily. Figurální výzdoba na fol. XIXr, XXVv, XXXIIr, XXXVv, XCIv, CCXVIv, CCXXIIIr.

fol.VIIr: ornamentální zlacená iniciála "R"orate (60 x 45 mm). fol. XIXr: malovaná figurální iniciála "H"odie (65 x 60 mm), Prorok. fol. XXIr: malovaná ornamentální iniciála "D"ominus (65 x 60 mm). fol. XXIIIr: malovaná a zlacená iniciála "L"ux (55 x 52 mm). fol. XXVv: malovaná a zlacená iniciála "P"uer (62 x 85 mm), P. Maria kojící děcko, rozviliny. fol. XXXIIr: malovaná a zlacená iniciála "E"x ore (58 x 53 mm), Vraždění neviňátka. fol. XXXVv: malovaná a zlacená iniciála "E"cce (53 x 62 mm), Tři králové. fol. XLv: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "O"mnis (60 x 47 mm). fol. XLIIIr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "A"dorate (62 x 55 mm) s rozvilinami s veget.. motivy. fol. XLVr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "C"ircumderunt (57 x 43 mm). fol. XLVIIIr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "E"x urge (63 x 55 mm). fol. Lv: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "E"sto (60 x 46 mm). fol. LVIr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "M"isereris (57 x 50 mm). fol. LIXv: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "I"nvocabit (53 x 48 mm). fol. LXVIIIr: malovaná a zlacená.ornamentální iniciála "I" (63 x 48 mm). fol. LXXIIIv: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "O"culi (60 x 50 mm). fol. LXXIXv: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "I"udica (60 x 58 mm). fol. XCr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "G"loria (61 x 55 mm). fol. XCIIIv: malovaná a zlacená.iniciála "D"omine (86 x 94 mm), Kristus na hoře Olivetské. fol. XCIXv: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "I"udica (57 x 52 mm). fol. CIIr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "N"os (60 x 57 mm). fol. CLXXXVIIIr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "R"esurrexi (150 x 142 mm) s rozvilinami s veget. motivy. fol. CCIIIIv: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "Q"uasi (60 x 52 mm). fol. CCVIIIr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "I"ubilate (56 x 48 mm). fol. CCXr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "C"aritate (62 x 47 mm). fol. CCXIIr: malovaná a zlacená ornamentální iniciála "V"ocem (59 x 48 mm). fol. CCXVIv: malovaná a zlacená iniciála "V"iri (70 x 90 mm), Nanebevstoupení. fol. CCXXIIIr: malovaná a zlacená iniciála "S"piritus (80 x 90 mm), Holubice Ducha svatého. fol. CCXXXIIIIv: malovaná ornamentální iniciála "F"actus (65 x 50 mm). fol. CCXXXVIr: malovaná ornamentální iniciála "R"espice (58 x 40 mm). fol. CCXLr: malovaná ornamentální iniciála "D" (62 x 50 mm). fol. CCXLIv: malovaná ornamentální iniciála "O"mnes (60 x 50 mm). fol. CCXLIIIIr: malovaná ornamentální iniciála "E"cce (61 x 49 mm). fol. CCLIr: malovaná ornamentální iniciála "P"rotector (63 x 53 mm). fol. CCLIIr: malovaná ornamentální iniciála "I"nclina (56 x 55 mm). fol. CCLIIIv: malovaná ornamentální iniciála "M"iserere (57 x 45 mm). fol. CCLIIIIv: malovaná ornamentální iniciála "I"ustus (55 x 55 mm). fol. CCLIXv: malovaná ornamentální iniciála "D"a (70 x 55 mm). fol. CCLXIIr: malovaná ornamentální iniciála "I"n voluntate (58 x 54 mm).

Notace

Kvadratická notace s mensurálními prvky. Na fol. 266 rukou XVI. století notace odpovídající nejvíce medicejskému vydání římského graduálu.

Poznámky

Vazba: dřevěné desky, bílý kožený pokryv se slepotiskem, přes něj na hřbetu a na levé straně desek další pokryv z jemnější kůže s renesančním slepotiskem, zbytky pozdně gotického kování a dvou spon. Hřbet natřen hnědočervenou barvou. Ořízka stříkaná modročerveně.

Písmo: gotická minuskula. Text: černým inkoustem v jednom sloupci, rubrikace. Na fol. CXXI oříznut spodní okraj pergamenu. Mezi ff. CXLVIII a CXLIX vložen pruh pergamenu s notací. Poškozená ff. CCLXIII-CCLXV podlepena jiným popsaným pergamenem, fol. CCLXV i papírem. Dřívější vlastník:

(podle záznamů knihovny) františkánský klášter v Uherském Hradišti.

O užívání graduálu v prostředí františkánského řádu, snad v klášteře v Uherském Hradišti svědčí kvadratická notace s mensurálními prvky, zmínky o "Fratres" v rubrikách a invokace "Sancte Bernardine" v litanii na Bílou sobotu. Ritus curiae Romanae. Na výzdobě kodexu se podíleli nejméně tři malíři, z nichž umělecky nejvýznamnější iluminátor je autorem několika ornamentálních a téměř všech figurálních iniciál (fol. Ir, XXVv, XXXVv, XCIv, CCXVIv, CCXXIIIr, CCLXIIr). V některých jeho scénických zobrazeních se projevuje princip kompoziční redukce. Ten nabývá své extrémní podoby u ilustrace ke svátku Seslání Ducha svatého, kde se v prázdném interiéru chrámu vznáší malá holubice. Obvyklé postavy apoštolů a P. Marie zde byly zcela vypuštěny. Ilustrativně singulární je rovněž pozdějšími zásahy zkomolené zobrazení muže zabíjejícího mečem malé dítě, doprovázející antifonu na svátek Mláďátek. Antifonu třetí vánoční mše pak doprovází ikonograficky pozoruhodné a v moravské knižní malbě jinak neznámé zobrazení kojící P. Marie, inspirované snad ranými dřevořezy či šrotovými tisky. Miniatury graduálu znamenají v rámci moravského regionu určité obohacení. Zejména velkorysý duktus citlivě vedených linií, definujících velké uzavřené siluety postav s úsporným vnitřním členěním drapérie a dále kolorit světle pastelových jemných polotónů, který podmiňuje nejen plošný charakter iluminací, ale je i hlavním nositelem lyrického ladění, uplatňujícího se zvláště sugestivně například ve večerní krajině s Olivetskou horou. Hlavní iluminátor františkánského graduálu měl blízko k některým moderním proudům středoevropské knižní malby osmdesátých let 15. století, doloženým v díle Bertholda Furtmayera z Řezna, nebo k miniaturám bernardinského antifonáře Prokopa z Lublinu, vzniklého v Krakově, a to především v citlivé kresebnosti i typice velkých oválných obličejů dívčí Bohorodičky. Hlavnímu iluminátorovi graduálu asistovali dva pomocníci spíše rutinérsky řemeslných schopností, kteří provedli poměrně početné ornamentální iniciály. Pro konkrétnější stanovení doby a místa vzniku postrádáme v graduálu spolehlivé indicie. Stylistika miniatur hlavního malíře časově vymezuje jeho činnost do osmdesátých let 15. století. Ještě obtížnější je pak snaha o lokalizaci. Nabízejí se zde styčné body s produkcí Olomouce a Brna, ale není možné vyloučit ani původ přímo v Uherském Hradišti. Navíc nelze přehlédnout skutečnost, že tato kategorie knižní produkce byla často vyhrazena vandrujícím malířům, kteří mohli přicházet i ze vzdálenější ciziny. Zvažováním afinit ke krakovskému antifonáři, vytvořenému rovněž pro františkány, se tak nabízí i alternativa malopolského původu hlavního iluminátora, jejíž ověření je jednou z dalších badatelsky otevřených možností.

Základní informace

Zpracováno na základě soupisu rukopisů Státní vědecké knihovny v Olomouci (Boháček, M.-Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Böhlau 1994, s. 668-669, kat. č. 380.) a katalogu Od gotiky k renesanci: výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550, III. Olomoucko, Olomouc 1999.

Rozpis obsahu

1r- 266r: Proprium de tempore. Stará foliace IIr-CCLXVv. Začátek chybí, z původního fol. I jen nepatrný zbytek s fragmentem graduale první adventní neděle. Feriální formuláře pro postní období mimo Popelec a kvatembr zařazeny ve zvláštním oddílu až po Bílé sobotě. Počítá se zavedením Bolestné P. Marie v pátek po Smrtné neděli. Pro neděle "post Pentecostes" v původní notaci všechny neděle až do XXII., kde za fol. CCLXV vytrženy listy a na fol. 266 jen zlomek další neděle a po něm rubrika "Dominica XXIIII post Pentecostes resumitur de preterita dominica, scilicet 'Dicit Dominus'". Tento chybějící formulář nahrazen v XVI. stol. vepsáním na původně prázdném zbytku téhož listu v notaci odpovídající ponejvíce medicejskému vydání římského graduálu. Chybí nejen Boží Tělo, nýbrž i svátek Trojice.

266v-274v: Ordinarium missae. Omezeno jen na potřebu temporálu: pamatováno na neděle a největší svátky. K tomu (od fol. 271) mše "In maioribus" a oddíl "In ferialibus diebus".

275r-279v: Credo. Gloria super introitus. "Vidi aquam".

Literatura

Boháček, M.-Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Böhlau 1994, s. 668-669, kat. č. 380. Friedl, A. a kol.: Moravská knižní malba XI. až XVI. století. Katalog výstavy. Brno 1955, s. 38, kat. č. 58. Krása, J.: Dodatky k pozdně gotické knižní malbě na Moravě. In: SPFFBU, F 21-22, 1977-1978, s. 7-16. Krása, J.: České iluminované rukopisy 13. až 16. století. Praha 1990. Od gotiky k renesanci: výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550, III. Olomoucko, Olomouc 1999, s. 485-486, kat. č. 380. Petrů, E.: Z rukopisných sbírek Universitní knihovny v Olomouci, Praha 1959, s. 33.

Technická data o způsobu digitalizace

Digitalizováno scannerem BetterLight 6000


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 279 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu