Questio fabulosa recitata
sign. 60.661
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]

Bibliografický popis

Uložení

Země: Česko

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: 60.661

Záhlaví

Titul: Questio fabulosa recitata

Autor: Johann Schramm

Místo vzniku: Olomouc

Odpovědnost - tiskař :


Odpovědnost: tiskař
Jméno: Olomucii
Jméno: Matthias Preinlein
Odpovědnost: jiná odpovědnost
Jméno: Johannes Gansz

Jazyk textu: latinsky

Poznámka: První vydání díla v Erfurtu - Heydericus et Marx Ayrer 1494.

Datace tisku: 1499

Rozpis obsahu

Přehled

Latinský satirický quodlibetní proslov. Dochován jako přívazek č.3 v konvolutu 4 tisků (základní dílo: : Postilla domini Guillerini super Epistolis et evangeliis, Nürnberg, Antonius Koberger 1502 , viz nr. Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, http://aleph.vkol.cz/, nr. 000653689) .

Textová jednotka


Rozsah: f.a1r-b6v

Titul: Questio fabulosa recitata

Autor: Johannes Schram


Textová jednotka


Rozsah: f.a1r

Rubrika: Questio fabulosa recitata p[er] magistru[m] Johannem schram ex dachaw Jnclito ingymnasio Erfortdensi sub disputatione quotlibetari. Preside[n]te pro tu[n]c concertatio[n]i quotlibetice Venerabili magistro Joha[n]ne gansz ex herbsteyn theologie baccalario etc. M.cccc.Lxxxxviiij:


Textová jednotka


Rozsah: f.b6v

Kolofon: Jmpressum. Olomucensi. Per Mathiam Preunlen de vlm. Anno domini. M.CCCC.Lxxxxviiij.

Vnější popis

Forma

Inkunábule.

Psací látka

Papír.

Rozsah: 12 listů; 4°. ( Rozměry: 20 15 cm )

Písmo

Tištěno gotikou, titulní list červeně (ztrácející se sazba).

Písař :

Signatury a-b6. Nefoliováno, nepaginováno.

Popis výzdoby

Výzdoba :

Na f.a1v vynecháno místo pro iniciálu ve výši 5 řádků. Na f.b5v reprezentant (p) ve výši 3 řádků. Lombardy. Rubriky.

Popis vazby

Vazba

Hnědá kožená vazba – na deskách odřená, se stopami po bavlněných tkanicích. Hřbet přetřen šedou olejovou barvou, černě zkrácený název základního tisku, stará signatura začínající G (zbytek nečitelný) a jiná na papírovém štítku Q 16[5] . Na přední desce současné signatury tisků v konvolutu (razítkem na papírovém štítku).

Dochování

Celý tisk poněkud uvolněn z knižní vazby. Vazba poškozena v dolní části hřbetu.

Historie dokumentu

Vznik

Jeden ze dvou prvních olomouckých tisků.

Matthias Preinlein (též Matyáš Preinlein ), původem z Ulmu. Působil v Benátkách (viz titul impressor venetus ; pravděpodobně jako zaměstnanec Ratdoltovy tiskárny, kde se patrně seznámil i s K. Stahelem). V Brně působil spolu s Konradem Stahelem (Stahel vystupoval jako nakladatel či vydavatel, Preinlein byl spíše výkonným tiskařem) v letech 1486-1499 (s pauzou 1489-1490, kdy oba působili v Augsburgu a pracovali pro Ratdolta a s pauzou 1492-1494). V Olomouci působil Preinlein samostatně v letech 1499-ca 1500 (?), kde r. 1499 vytiskl zčásti brněnskými a zčásti vlastními typy (téměř totožnými s norimberským tiskařem Antonem Kobergerem) dva menší tisky, jež nepotřebovaly církevní cenzuru ani katolického korektora, poněvadž nešlo o texty liturgické. Jedná se o spis Johanna Fabria Planctus ruinae ecclesiae a tento spis Johanna Schramma. Srov. Chyba, s. 210-211, s.257 a Vladislav Dokoupil, Počátky brněnského knihtisku, s.41-42.

Akvizice

Na předním přídeští staré signatury psané a přeškrtané tužkou B.IV.10 , 189 aj. Tužkou též signatura ze hřbetu Q.165 ; shrnující signatura pro tisky konvolutu perem v horní části (36985-36988) .

Na titulním listě tužkou signatura 60661 .

Provenience

Konvolut či pouze základní tisk pochází z bývalého kapucínského kláštera v Mikulově (viz rkp přípisek na titulním listě základního díla). Na titulním listě tohoto přívazku pouze malé kulaté fialové razítko Univerzitní knihovny (z konce 19. století ?).

Doplňková informace

Informace o správě dokumentu

Historie popisu dokumentu

Zdroj

Popis vytvořen 5. 10. 2007 .

Kašparová


Na digitalizaci dokumentů se podílely: AiP Beroun s.r.o., Elsyst Engineering, Ústav pro klasická studia AV ČR.
Sponzorem a přispěvovatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 12 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Zadní předsádka: [ 001 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu