Ars minor
sign. II 48.613b
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]

Bibliografický popis

Uložení

Země: Česko

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: II 48.613b

Záhlaví

Titul: Ars minor

Autor: Aelius Donatus (4. stol. n.l.)

Místo vzniku: Brno

Odpovědnost - tiskař :


Odpovědnost: tiskař
Jméno: Brunnae
Jméno: [Konrad Stahel et Matthias Preinlein]

Jazyk textu: latinsky

Poznámka: Datace určena vzhledem k prvotiskům, do nichž byly fragmenty vlepeny; Donatus byl vytištěn před r.1489, snad v letech 1486-1488.

Datace tisku: 1486-1488?

Rozpis obsahu

Přehled

Časování slovesa "legere“.

Textová jednotka


Rozsah: f.11r

Rubrika: Nepotištěno.


Textová jednotka


Rozsah: f.11v

Titul: [...]uo p[re]teritu[m] et futuru[m] ... legit. ...


Textová jednotka


Rozsah: rkp vložený lístek

Rubrika: text nálezová zpráva


Textová jednotka


Rozsah: rub vloženého lístku

Rubrika: Nepotištěno.

Vnější popis

Forma

Inkunábule.

Psací látka

Papír.

Rozsah: 1 list [f.11v]; 2°; Kalendář foliového formátu, který měl předpokládaných 16 listů, je dochován ve dvou fragmentech – první zlomek (f.14) objeven ve vazbě prvotisku ( Rozměry: 23 15 cm )

Písmo

Tištěno pouze většími typy (1:133G), úprava pečlivá.

Písař

35 řádků.

Popis vazby

Vazba

Zadní předsádka sign. II 48613. Při opravě vazby byl patrně sňat ze zadního přídeští a bylo zhotoveno nové přídeští.

Dochování

Na výšku je list úplný, i když částečně seříznutý; na šířku defektní v šíři 34 mm na levém okraji.

Historie dokumentu

Vznik

Unikát.

Matthias Preinlein a Konrad Stahel pracovali společně v Brně (Stahel vystupoval jako nakladatel či vydavatel, Preinlein byl spíše výkonným tiskařem) v letech 1486-1499 (s pauzou 1489-1490, kdy oba působili v Augsburgu a pracovali pro Ratdolta a pauzou 1492-1494). Srov. Chyba, s. 210-211, s.257 , srov. Dokoupil, Počátky brněnského knihtisku, s.30-42 .

Akvizice

Na f.11r tužkou současná signatura.

V knize vložen lístek s informacemi o zlomku pořízený patrně při jeho nálezu (autograf V. Dokoupila?): Brněnský prvotisk! Aelius Donatus: Ars minor.[Brunnae, Konrad Stahel et Matthias Preinlein cca 1486-92?]. Je to dosud neznámé foliové vydání Donáta o 35 řádcích, z nějž byl zatím nalezen jeden list v knihovně františkánů 1486-1488? v Dačicích (UK Brno). Celý tisk měl rozsah asi 16 listů. Tento list byl patrně omylem potištěn pouze po jedné straně a proto vyřazen jako makulatura .

Doplňková informace

Literatura

Vladislav Dokoupil, Počátky brněnského knihtisku. Prvotisky, Brno 1974, s.75-86, č. 3.

Literatura

Vladislav Dokoupil, Neznámé brněnské prvotisky, In: Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé Hory, Praha 1970, s.69-71, 80.

Informace o správě dokumentu

Historie popisu dokumentu

Zdroj

Popis vytvořen 12. 10. 2007 .

Kašparová


Na digitalizaci dokumentů se podílely: AiP Beroun s.r.o., Elsyst Engineering, Ústav pro klasická studia AV ČR.
Sponzorem a přispěvovatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 2 ff.

0xx: [ 001 ]
Vazba:

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu