Almanach ad annum 1492
sign. III 47.837b
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]

Bibliografický popis

Uložení

Země: Česko

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: III 47.837b

Záhlaví

Titul: Almanach ad annum 1492

Místo vzniku: Brno

Odpovědnost - tiskař :


Odpovědnost: tiskař
Jméno: Brunnae
Jméno: [Konrad Stahel et Matthias Preinlein]

Jazyk textu: latinsky

Datace tisku: 1491-1492

Rozpis obsahu

Přehled

Kalendář, vlastně minucí (dvě třetiny obsahu tvoří pravidla pro pouštění krve a jiné léčebné úkony).

Textová jednotka


Rozsah: lícová strana jednolistu

Rubrika: AAnno d[omi]ni. M.CCCC.XCJJ. Bissextilis. Aureus numerus. xi. Ciclus solaris. xvij. ... eclipsim solis qua[m] hoc accidere a[n]no i[m]possibile est.


Textová jednotka


Rozsah: rubová strana jednolistu s vlepeným identifikačním lístkem

Rubrika: Provenienční rkp přípisek, nálezová zpráva o unikátu (rkp poznámka psaná perem - autograf V. Dokoupila?), platná signatura tisku, z něhož byl zlomek sňat, a stará signatura.

Vnější popis

Forma

Inkunábule.

Psací látka

Papír.

Rozsah: 1 list; 2°; ( Rozměry: 43 31,5 cm )

Písmo

Jednolist jednostranně potištěn. Tištěno černě a červeně ve dvou sloupcích (červeně nadpisy, názvy měsíců a znamení ve zvěrokruhu, závěr a též některé důležité údaje). Celý text tištěn menšími typy 2 : 133G, z větších typů se zde vyskytují jen některé majuskule, z minuskulí pouze j na konci římských číslic. Rub folia, tj. f.1v, nepotištěno.

Písař :

30, 29 řádků.

Popis výzdoby

Výzdoba :

Vstupní konturová iniciála A v rámečku o velikosti 38 x 28 mm (přes 6 řádků).

Popis vazby

Vazba

Moderní lepenková šedá vazba, hřbet přelepen béžovou lepenkou. Na přední desce perem současná signatura a název Almanach ad annum 1492: [Brunae, Konrad Stahel et Matthias Preinlein] Unikát! .

Dochování

Zrestaurovaný list nese stopy poškození červotočem. Další poškození folií způsobeno tím, že kalendář byl knihařem rozřezán na dvě části (205 x 313 mm, 211 x 315 mm) a nalepen na přídeští hostitelského tisku, který byl o něco menší než polovina kalendáře. Ořez byl proveden nikoliv na prázdných okrajích obou částí, ale uprostřed textu (defekt postihuje v prvním sloupci minuci pro konec února a začátek března, ve druhém sloupci pro začátek září. Jednolist vložen do desek vzhledem ke svým rozměrům na šířku a přehnut v polovině (přesně v místech, kde byl rozdělen na dvě části).

Historie dokumentu

Vznik

Unikát.

Matthias Preinlein a Konrad Stahel pracovali společně v Brně (Stahel vystupoval jako nakladatel či vydavatel, Preinlein byl spíše výkonným tiskařem) v letech 1486-1499; s pauzou 1489-1491, kdy oba působili v Augsburgu a pracovali pro Ratdolta. Srov. Chyba, s. 210-211 a s.257 , srov. Dokoupil, Počátky brněnského knihtisku, s.30-42 .

Akvizice

Zlomek byl sňat z přídeští prvotisku nacházejícího se ve Vědecké knihovně v Olomouci Liber pandectarum medicinae vydaného v Benátkách 1488 (Venetiae, Marinus Saracenus 1488) - k němu viz Jiří Louda, Soupis prvotisků Universitní knihovny v Olomouci a její pobočky v Kroměříži, Praha 1956, nr.1719. a též Hain-Copinger 15200 .

Provenience

Na f.1v perem rkp majetnický přípisek ... Mattheus ... possessor huius libri. .

Doplňková informace

Literatura

Vladislav Dokoupil, Počátky brněnského knihtisku. Prvotisky. Praha 1974, s.86-87, nr.11.

Literatura

Vladislav Dokoupil, Neznámé brněnské tisky, in: Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé Hory, Praha, 1970, s.80-81, č.8.

Informace o správě dokumentu

Historie popisu dokumentu

Zdroj

Popis vytvořen 12. 10. 2007 .

Kašparová


Na digitalizaci dokumentů se podílely: AiP Beroun s.r.o., Elsyst Engineering, Ústav pro klasická studia AV ČR.
Sponzorem a přispěvovatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 1 ff.

0xx: [ 001 ]
Vazba:

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu