Ordo ecclesiastici ordinis, Auctoritates Patrum
sign. M I 325
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Bibliografický popis

Uložení

Země: Česko

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: M I 325

Záhlaví

Titul: Ordo ecclesiastici ordinis, Auctoritates Patrum

Jazyk textu: latinsky

Datace: druhá polovina 12. století

Rozpis obsahu

Textová jednotka


Rozsah: 1v-63r

Titul: Ordo ecclesiastici ordinis

Rubrika: Incipit ordo ecclesiastici ordinis. Quare septuagesima celebratur.

Incipit: Ideo, ut quemadmodum populus Dei, qui pro suis peccatis in Babilonia, que interpretatur domus confusionis, detentus est

Explicit: que usque ad finem currit

Rubrika: Explicit

Jazyk textu: latinsky


Textová jednotka


Rozsah: 63r-66v

Titul: Auctoritates Patrum

Incipit: Augustinus. Nemo aggratuletur sibi de christiano nomine

Explicit: non sunt creatores animalium, quomodo nec agricole frugum atque arborum

Jazyk textu: latinsky

Vnější popis

Forma

Kodex, kniha, rukopis.

Psací látka

Pergamen.

Rozsah: 67 ff. ( Rozměry: 18 cm 11,5 cm )

Kolace

Značeny složky - římskými číslicemi na dolním okraji prvního listu.

Psací plocha

Rubrikace.

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené černou usní, hřbet natřený bílou barvou - v horní části nápis: Ordo ecclesiastici ordinis . Jedna původní přezka. Na obou přídeštích vlepeny listy latinského rukopisu (1. pol. XIV. století) s teologickým textem.

Dochování

Na mnoha místech rukopisu jsou otvory vzniklé při přípravě pergamenu.

Historie dokumentu

Vznik

Rukopis pochází z 2. poloviny 12. století.

Provenience

Dřívější majitel - klášter kartuziánů v Dolanech : podle přípisku na f. 1r - Iste libellus est fratrum Carthusiensium de Dolano .

Doplňková informace

Informace o správě dokumentu

Historie popisu dokumentu

Zdroj

Zpracováno podle údajů v soupisu rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci.

Literatura

Boháček, M. - Čáda, F. Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 67 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu