Veteris Testamenti libri prophetarum necnon Machabaeorum libri II cum glossis bohemicis.
sign. M II 231
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]

Bibliografický popis

Uložení

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: M II 231

Záhlaví

Titul: Veteris Testamenti libri prophetarum necnon Machabaeorum libri II cum glossis bohemicis.

Autor:

Jazyk textu: lat

Poznámka: Dřívější signatury: "3 IV 14" a "III d 14"

Datace: 2. pol. 14. st.

Rozpis obsahu

Přehled

(a) 1r-5v: Explicationes breves super libros historicos ac didacticos Veteris Testamenti excepto Libro Psalmorum.

"Prologus. Frater Ambrosius. Necessitudo dicitur" x (5a) "De Ecclesiastico. Omnis sapiencia. Execracio id est detestacio ... (5b) in abduccione, id est refutacione."

[Po ukončení výkladu k Jeronýmovu prologu na fol 1r rubrika "Rara de libro Genesis"]

(b) 5v: Versus de virtutibus lapidum. "Iaspis habet viridem veluti plantago colorem" x "aut non satis purgacio plena lavatur."

6r-8v: prázdné

(c) 9r-239v: Veteris Testamenti libri prophetarum necnon Machabaeorum libri II cum glossis bohemicis.

[U konce prorockých knih (fol. 201v) in margine datum: "Anno Domini M CCC° LXXXXI in vigilia scti lohannis Baptiste" (23.VI.1391) rukou hlavního ze dvou písařů.]

[České meziřádkové glosy s překlady jednotlivých slov nebo i částí vět přecházejí do souvislého výkladu zejména na ff. 10r-45v, 93r-103v a 108r-109r.]

Textová jednotka


Vnější popis

Psací látka

papír

Rozsah: 240 ff. ( Rozměry: 30×21 cm )

Popis výzdoby

Výzdoba :

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené bílou hladkou kůží.

Doplňková informace

Literatura

Boháček, M. - Čáda, F., Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Köln 1994.

Petrů, E., Z rukopisných sbírek Universitní knihovny v Olomouci, 1959.

Tille, V., Seznam českých rukopisů c.k. studijní knihovny v Olomúci. In: VČA 4 (1895).


Na digitalizaci dokumentů se podílely: AiP Beroun s.r.o., Elsyst Engineering, Ústav pro klasická studia AV ČR.
Sponzorem a přispěvovatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 240 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ dig.vkol.cz ]   [ www.vkol.cz ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu