[Horologium sapientiae; Cursus de sapientia; Tractatus de septem profectibus religiosorum]
sign. M III 15
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M III 15

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

[Horologium sapientiae; Cursus de sapientia; Tractatus de septem profectibus religiosorum]

Autor

Heinricus Suso; David de Augusta

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

před r. 1396

Materiál

pergamen

Rozměry

35 x 26 cm

Rozsah

I + 124 ff. (jako f. I označen úzký proužek u hřbetu)

Iluminace

1r: S(entite) - Kristus Trpitel, v pozadí andělé nesoucí Arma Christi, iniciála ve zlatém rámci. Iniciála je přisazena k boční liště; akanty vybíhající z iniciály přecházejí v rozviliny. Po straně iniciály klečí kanovník v růžovém plášti s kožešinovou kápí, u nohou je připojen erb - štít s pěti bílými plameny nakoso - určuje donátora kodexu Olbrama ze Škvorce.

Ve výzdobě rukopisu je patrná tradice české knižní malby 60. let 14. stol. i pronikání nových motivů z dvorské dílny královských rukopisů. Nejbližší analogie má kodex ve výzdobě chorálních knih pražských karmelitánů z r. 1397, dnes uložených v karmelitánském klášteře v Krakově a v Ossolinu ve Vratislavi (Krása).

Poznámky

Vazba: bílá kůže, bez spon a kování.

Dřívější vlastník: na f. 1r zápis In unum Societatis Iesu Brunae.

Základní informace

Zpracováno podle soupisu rukopisů VKOL - Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994, č. 365.

Rozpis obsahu

1r-67v: Henrici Susonis O. P. Horologium sapientiae. "Incipit prologus in librum, qui intitulatur Horologium sapiencie. Sentite de Domino in bonitate ... Multifarie multisque olim modis ... [2r] Prologus. Sciendum, quod colloquium istud ... Item prologus [2v] Notandum quoque, quod originale huius operis ... Capitula primi libri ... [3r] Capitula primum. Qualiter enim electi divina gratia perventi ad Deum mirabiliter trahunt et specialiter quomodo quidam iuvenis fuerit tractus. Hanc amavi et exquisivi a iuventute mea et quevisi in sponsam assumere. Erat quidam iuvenis" ... x ... "in corde suo conspicientes Iesum Christum Dominum nostrum, qui cum Patre ... amen. Horologium iste liber finem capit per Manum Martini novi notuliste. Quod sibi quisque serit / Presentis tempore vite / Hoc sibi messi erit / Dum dicitur ite venite."

67v-70r: "Incipit Henrici Susonis O. P. cursus de sapiencia. Quicumque desiderat eternam sapienciam familiarem habere, has horas cottidie cum devocione dicat tali versiculo ad singulas horas precedente: Salutem mentis et corporis donet nobis Iesus, sapiencia Patris amen. Ad matutinas. Domine labia mea aperies" ... x ... "Iesus eterna sapiencia benedicat et custodiat corpora nostra amen."

70r-124r: "Incipit tractatus [David de Augusta] de septem profectibus religiosorum feliciter mane. Profectus religiosorum septem distinguntur processibus" ... x ... "De communicandi diversa intentione ... gracias agimus pro acceptis vel promissis, que nobis Dominus concedat amen. Explicit liber de septem profectibus religiosorum."

Literatura

Krása, J.: Olomoucké iluminované rukopisy. Umění XVI (1968).

Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994, č. 365.

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Special book scanner Cruse CS 145 B

Objektiv: SchneiderDigitar 120/5,6 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení, IR filtr, přídavné osvětlení s difuzním filtrem

Skenovací stěna: Cruse RGB 7078

Expozice: není definovaná

Využití CCD pole: 100%

Balance bílé: celoplošné barevné vyrovnání Cruse

Programy:

Snímání: CSx Cruse color scanner

Zpracování: Photoshop 6.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: gretag.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP0309245CR 120p6-3-6-1.icc

Tištěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tistěné tabulky, měřítka a dokumentu: hexa.jpg

Tabulka je ulozena v NK ČR nebo je přilozena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vlozen do vsech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vložen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vložení profilu.

Rozlišení a kvalita uložení obrazových souborů dle Photoshop 6.0

Excellent: rozlisení: 330 DPI, komprese 10

Normal: rozlisení: 95 DPI, komprese 12

Preview: rozlisení: 20 DPI, GIF

Gallery: rozlisení: 7 DPI, GIF

Pracoviště: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 124 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu