Missale Pragense, e duabus partibus pars prior
sign. M III 9
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M III 9

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

Missale Pragense, e duabus partibus pars prior

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

kolem roku 1365

Materiál

pergamen

Rozměry

37,5 x 27 cm

Rozsah

XII + 260 + VI ff.

Iluminace

22ra: iniciála A(d)

38rb: iniciála P(uer) - narození Krista

46vb: iniciála E(cce)

126v: iniciála D(omine) - vjezd do Jeruzaléma

146ra: iniciála N(os)

167v: kánonový list s obrazem Ukřižování, nedokončeno

168ra: ornamentální iniciála T(e igitur)

172va: iniciála C(ognovi) - poprsí sv. Barbory

178ra: iniciála S(cio) - obrácení sv. Pavla

180va: iniciála S(uscepimus) - obětování v chrámu

183vb: iniciála D(eus) - poprsí sv. Petra

186va: iniciála R(orate) - zvěstování P. Marie

194ra: ornamentální iniciála E(go)

Malířská výzdoba kodexu pochází z dílny Mistra křižovnického breviáře.

Notace

Přechod k rhombica exacta.

Poznámky

Vazba nepůvodní, dřevěné desky potažené bílou kůží zdobenou slepotiskem - jezuitský znak na obou deskách.

Dřívější vlastník: na fol. 1r zápis Collegii S.J. Olomucii catalogo inscriptus 1739. Kodex se skládá ze dvou částí - z původního misálu (od f. 22) a přidaných oddílů na ff. 1-21.

Anotace

Český původ rukopisu potvrzují svátky pražské arcidiecéze zapsané v kalendáriu. Misál je první částí kodexu rozděleného ve 2. pol. XV. století, druhý díl je uložen v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě pod sign. C.O. 134.

Základní informace

Zpracováno podle soupisu rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994.

Rozpis obsahu

Ir-XIIv: [vacua]

1r-1v: "Incipit benediccio vini in die s. Iohannis evangeliste" etc.

1v: "De s. Sigismundi officium" etc.

Officium zapsáno jiným písmem. Je na něj odkazováno v sanktorálu.

2r-7v: Calendarium

Červeně zapsány svátky českých světců: Translatio s. Wenczeslai martyris (4. 3.), Adalberti episcopi et martyris (23. 4.), Georgi martyris (24. 4.), Stanislai episcopi (8. 5.), Procopii abbatis (4. 7.), Wenczeslai martyris (28. 9.), Dedicacio ecclesie Pragensis (30. 9.), Ludmille martyris translacio (10. 11.), Quinque fratrum (12. 11.). Černě zapsány: S. Ludmille passio (16. 9.), Allacio s. Viti (24. 8.).

8r-9v: Ordo missae

Nedopsané. Oddíl končí "Benediccio post evangelium"

10r-20v: "Incipiunt prephaciones secundum ordinem Pragensis ecclesie"

20r-21r: "Quando continget aliquem coram prelatis missam dicere"

22r-160v: Proprium de tempore

Text je po fol. 157 dvakrát přerušen ztrátami listů, končí uvnitř prvního proroctví obřadů na Bílou sobotu. Zpěvy Svatého týdne jsou většinou bez nápěvů. Uspořádání temporálu včetně zvláštních perikop pro středy a pátky odpovídá pražskému ritu.

161r-167v: Ordo missae

168r-172r: Canon missae

172v-193r: "Incipit de sanctis" etc.

Sanctorale sahá až po svátek sv. Floriána (4. 5.). Na místě určeném pro sv. Zikmunda je odkaz officium s. Sigismundi quere in principio libri in primo folio.

193v: [vacuum]

194r-228v: "Incipit commune sanctorum"

228v-256r: Missae votivae et defunctorum necnon orationes diversae.

Perikopy pro zádušní mše, postupně od pondělí do soboty.

256r-259v: "Incipiunt prose communes et primum de apostolis"

260r-260v: Supplementum ordinis missae: Golria, Credo

Ir-VIv: [vacua]

Literatura

Dragoun, M.: Neznámé články synodálních statut pražské arcidiecéze? in: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, edd. I. Hlaváček a J. Hrdina, Praha 1998.

Dragoun, M.: Česká středověká kalendária, diplomová práce Katedry PVHaAS, Praha 2000.

Friedl, A.: Moravská knižní malba XI. až XVI. století, Brno 1955.

Krása, J.: K úloze Olomouce v umění a kultuře doby Karlovy, Historická Olomouc a její současné problémy 2, 1979.

Pokorný, F.: Rukopisný misál Státní vědecké knihovny v Olomouci sign. M III 9, Studie o rukopisech 8, 1969.

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Cambo 4x5"

Objektiv: Rodenstock ApoSironar 180 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení Grigul, IR filtr

Skenovací stěna: BetterLight 6000

Expozice: 60 ms

Využití CCD pole: 87%

Balance bílé: R295, G140, B350

Programy:

Snímání: BetterLight DCS 4.2

Zpracování: Photoshop 6.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: gretag.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP020319BL.icc

Tištěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tištěné tabulky, měřítka a dokumentu: hexa.jpg

Tabulka je uložena v NK ČR nebo je přiložena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do všech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vložen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vložení profilu.

Rozlišení a kvalita uložení obrazových souborů dle Photoshop 6.0

Excellent: rozlišení: 338 DPI, komprese 10

Normal: rozlišení: 115 DPI, komprese 10

Preview: rozlišení: 34 DPI, GIF

Gallery: rozlišení: 8 DPI, GIF

Pracoviště: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 260 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ] [ 003 ] [ 004 ] [ 005 ] [ 006 ] [ 007 ] [ 008 ] [ 009 ] [ 010 ] [ 011 ] [ 012 ]
Zadní předsádka: [ 001 ] [ 002 ] [ 003 ] [ 004 ] [ 005 ] [ 006 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu